.

.

TOTS 21


Estand de productes. Foto herboristeriasalus.com

Estand de productes. Foto herboristeriasalus.com

Els preus a les comarques tarragonines han caigut una dècima el novembre en relació amb l’octubre i han fixat una taxa anual del -0,3%, sis punts per sota de la mitjana catalana del 0,3% i cinc punts per sota de la taxa del conjunt de l’Estat, segons l’Institut d’Estadística espanyol.

Amb aquesta taxa del -0,3% amb signe negatiu, Tarragona acumula tres mesos consecutius de taxes anuals negatives, però quatre dècimes menys negativa que l’octubre (-0,7%) cosa que va deixant enrere la possibilitat d’entrar en el camí d’un procés de deflació o de baixada continuada de preus. La inflació de Tarragona està lluny de la taxa que es va registrar el novembre del 2012 que en aquesta demarcació va ser del 3,2%.

Els preus han augmentat en el conjunt de Catalunya una dècima el novembre, impulsats pel sector del vestit i el calçat, en plena temporada d’hivern, i fixen una taxa interanual del 0,3%, lluny de la inflació anual negativa del -0,1% de l’octubre, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Amb aquest signe positiu de la inflació anual es descarta un escenari de deflació i de continuada baixada de preus. Mentre que el sector del vestit ha impulsat els preus a l’alça en termes mensuals, la taxa anual es veu marcada pels preus dels carburants que aquest novembre han caigut menys que el mateix mes de l’any passat. En el conjunt de l’estat espanyol els preus s’han incrementat dues dècimes i deixen una inflació anual també del 0,2%.

La recuperació del signe positiu en la taxa d’inflació anual, el +0,3% deixa enrere la possibilitat d’obrir la possibilitat d’iniciar un procés que portés a l’economia catalana a un escenari de deflació o de baixada continuada de preus que es dóna després de molts mesos de taxes negatives de l’IPC.

A Catalunya i també en el conjunt de l’Estat aquest any només el mes d’octubre ha registrat una taxa negativa, molt condicionada per l’efecte de l’increment de l’IVA que es va registrar el setembre del 2012.

La taxa anual del 0,3% registrada a Catalunya el novembre és l’índex més baix de tota aquest any, si no es té en compte la taxa negativa del -0,1% que es va registrat el mes d’octubre.

En termes anuals, el comportament dels preus estan condicionats principalment per tres cistelles de productes. A l’alça la cistella de transport i comunicacions, mentre que a la baixa el sector d’aliments i begudes no alcohòliques.

En el transport els preus anuals presenten una taxa del -0,1%, una xifra que està 2,5 punts per sota de la registrada el mes d’octubre. Aquest comportament s’explica perquè els preus dels carburants i lubricants retrocedeixen aquest mes menys que el 2012 (aquell mes van retrocedir el 2,9%). També l’estabilitat de preus dels cotxes ha influït perquè l’any passat els preus d’aquests béns van baixar.

La cistella de comunicacions també afecten en la taxa anual augmenta un punt fins situar-se en una taxa del -6,5%, quan el mes passat la taxa era del -7,5%, un comportament que es registra perquè els preus dels serveis telefònic es mantenen, mentre que l’any passat van disminuir deixant una taxa del -2,8%.

Per últim, i per neutralitzar aquestes influències a l’alça hi ha la cistella d’aliments i begudes no alcohòliques. La taxa anual d’aquest sector ha quedat aquest novembre en l’1,2%, mentre que els mes d’octubre aquesta taxa va ser de l’1,5% i el novembre de l’any passat va ser del 3,1%. Aquest comportament s’ha donat per la baixada de preus de l’oli, les fruites fresques, les patates i els seus derivats i la carn d’aviram, que tots ells l’any passat van pujar.

La taxa de variació anual de la inflació subjacent, la que no té en compte els aliments frescos i els derivats del petroli, ha augmentat dues dècimes fins a situar-se el 0,4%, dues dècimes per sobre de la taxa d’inflació anual del conjunt de l’estat espanyol

En la taxa mensual, els preus s’han vist condicionats per la pujada de preus del 5% en el sector del vestit i el calçat, un comportament que es registra perquè aquest sector està en plena temporada d’hivern i amb la baixada de les temperatures que es van registrar el novembre han facilitat un bon ritme de compres de peces d’abric.