.

.

TOTS 21


El vicepresident de l'AEQT, Javier Sancho, durant la seva intervenció

L’Associació Empresarial Química de Tarragona, representada pel vicepresident Javier Sancho, qui presideix, a la vegada la Comissió de Medi Ambient de la mateixa a AEQT, va dur a terme ahir una compareixença al Parlament de Catalunya en matèria de medi ambient. D’aquesta manera la veu de l’AEQT era escoltada per la Comissió d’Economia, finances i pressupostos del mateix Parlament, que ahir tractava el Projecte de Llei de creació de l’impost de contaminants d’òxid de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctric per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera.

L’Associació va recordar que el sector químic a Tarragona (que representa el 50% del de Catalunya) és pioner en matèria de sostenibilitat. Sancho va quantificar la inversió en seguretat i medi ambient d’aquest període 2012-2015 en 800M€; va recordar que els indicadors per emissions a l’atmosfera per tona produïda estan en mínims històrics (i per sota del que marca la legislació vigent); i que, a més, l’activitat de les empreses associades a l’AEQT estan subjectes a autoritzacions ambientals amb límits d’emissió molt estrictes en línia amb les millors tecnologies disponibles, és a dir, que la tecnologia està explotada al màxim en matèria de protecció del medi ambient.

El president de la Comissió de Medi Ambient de l’AEQT va recordar que la contribució de les empreses catalanes en matèria de sostenibilitat és superior a la de moltes altres comunitats (també fortes, industrialment parlant), en les quals s’aplica aquest tipus d’impost que proposa el Projecte de Llei.

A l’hora de citar models europeus, i després que algun dels diputats cités el model suec, Javier Sancho va reivindicar un model que no incideixi negativament sobre la competitivitat de les activitats econòmiques afectades, com el del país nòrdic esmentat, on aquests impostos són molt més alts però és neutre per a l’administració; reverteixen directament sobre les empreses que tenen un comportament més sostenible. “És a dir, com més sostenible és la companyia, en termes relatius a l’activitat, més retorn té en forma d’ajudes i subvencions per part de l’administració. Pràctica que beneficiaria a un sector com el de la indústria química, que té uns registres en matèria de sostenibilitat molt per sobre d’altres sectors, on la majoria d’empreses (més del 90% a l’AEQT) disposen de certificacions externes voluntàries en medi ambient i on un gran nombre d’elles estan adherides al programa Responsible Care”, afirma l’AEQT.