.

Està previst que les pistes de pàdel estiguin operatives a finals del 2014.

La Junta de Govern Local dels Pallaresos ha aprovat l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de concessió d’obra pública per la construcció, conservació i explotació de tres pistes de pàdel.

L’objectiu principal de l’empresa adjudicatària del contracte és adjudicar la concessió per tal de procedir a la construcció, conservació i explotació de tres pistes de pàdel a domini públic de l’ajuntament dels Pallaresos.

A banda de la construcció de les tres pistes de pàdel, l’empresa adjudicatària haurà de construir també un edifici annex a fi de vestuari.