.

El diagnòstic amb IA millora la detecció de càncer en un 20%

La intel·ligència artificial arriba cada cop a més sectors, inclòs el sanitari. L’últim avanç que ha aterrat a Espanya és Incepto, una companyia de IA amb algorismes que diagnostiquen malalties, fractures i tumors. La seva implantació en els centres sanitaris és tan senzilla com “instal·lar-se Netflix”, tal com expliquen des de la companyia.

Aquesta plataforma utilitza algorismes per examinar imatges mèdiques i detectar anomalies que indiquin la presència de malalties de tota mena. El professional humà, però, és qui revisa els informes, matisa els resultats i proposa els tractaments.

Incepto, fundada l’any 2018, està aconseguint duplicar la seva grandària cada any i, actualment, compta amb més de 1.000 radiòlegs en 130 clíniques de les quals es beneficien més de 100.000 pacients al mes. Una de les claus del seu èxit és la facilitat d’instal·lació i gestió. No cal formació addicional i, a més es pot contractar només pel que es necessita. Per exemple, si el centre necessita la plataforma per mamografies i fractures, només pagarà el servei per aquestes dues coses.

Elimina l’error en el diagnòstic

El gran avantatge que aquests algorismes proposen és poder eliminar el “biaix humà” i l'”error en el diagnòstic”. Segons la Revista Xilena de Radiologia, cada trimestre es registren 10 milions d’errors radiològics al voltant del món per errors humans. Així, la IA esdevindria una ‘doble barrera de seguretat’: la visió dels algorismes amb menys d’un 95% de probabilitat d’error i la revisió d’un sanitari.

Un dels usos més freqüents és la detecció del càncer

Un dels usos més freqüents de la IA en la sanitat és per a la detecció del càncer perquè és capaç d’assenyalar les lesions que l’ull humà no percep. Segons explica l’empresa, “si en una mamografia apareixen dos tumors de diferent grandària, el cervell humà s’enfocarà a tractar el més gran, restant-li importància al petit. Amb la IA, això no passa”.

Per exemple, el seu algorisme ‘Transpara‘ és capaç d’assenyalar fins i tot les lesions que l’ull humà no percep. Segons un estudi publicat a la revista britànica The Lancet, el diagnòstic de càncer de mama amb intel·ligència artificial millora la detecció de carcinomes en un 20% i la productivitat del personal sanitari fins a un 44%.

Avantatges per a sanitaris i pacients

Un altre dels grans avantatges d’aquesta tecnologia és que puntua de l’1 al 10 la lesió en funció de la seva gravetat i prioritza els casos més urgents per a descongestionar les cues d’espera. Amb aquesta distinció automàtica, el pacient rep tractament més ràpid i augmenta les possibilitats de curació.

En els serveis d’urgències, a més de detectar més ràpid les afeccions, també les descarta amb major velocitat en pacients sans. A més, el diagnòstic que emet l’algorisme d’Incepto “és un 30% més complet que el dels metges”, segons la companyia, perquè “a urgències no hi ha radiòlegs que interpretin les radiografies”, per això és “tan important” utilitzar la IA: per a “tranquil·litzar al pacient quearriba amb un dolor al braç per una caiguda i que en realitat no té cap mena de lesió” i per a “prioritzar el tractament de la persona que té una clara fractura que podria derivar en alguna complicació”.

A més de tots aquests avantatges, la plataforma permet reduir la durada de les proves.