.

La taxa de recollida d'escombraries també es congelarà l'any vinent. Foto: Cedida

La taxa de recollida d’escombraries també es congelarà l’any vinent. Foto: Cedida

Tots els impostos i taxes municipals del 2017 -IBI, recollida d’escombraries, impost de vehicles de tracció mecànica, IAE, aigua i clavegueram, entre altres- seran iguals que enguany, ja que l’Ajuntament de Tarragona ha decidit congelar-los per tercer any consecutiu. El mateix passarà amb el preu municipal de les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, les cèl·lules d’habitabilitat i les de primera ocupació. El consistori també ha decidit mantenir la bonificació d’un 2,5% pels contribuents que paguin els impostos per avançat, així com el pagament fraccionat en deu mensualitats.

95.000 euros en bonificacions pel rebut de l’aigua a familes en situació precària

Enguany es reservaran 95.000 euros per bonificar el rebut de l’aigua a persones en situació de precarietat econòmica, i es destinaran 20.000 euros més a la convocatòria dels ajuts a l’impost de béns immobles per execució hipotecària o dació en pagament, que està oberta fins a finals d’any.

El consistori augmentarà les bonificacions de l’IBI a 5 anys i mantindrà l’ICIO. El tinent d’alcalde d’economia, Pau Pérez, considera que aquestes dues mesures “afavoreixen la contractació de treballadors indefinits, en un moment en el que cal fomentar l’ocupació”.

70% de bonificació als vehicles híbrids de baixa cilindrada, i 0% als d’alta cilindrada

D’altra banda, l’Ajuntament ha decidit canviar la política de bonificacions als vehicles híbrids de cara a l’any vinent. Fins ara s’aplicava una bonificació del 50% a tots els vehicles híbrids, independentment de la cilindrada. A partir d’ara, els de baixa cilindrada veuran incrementada la bonificació fins al 70%, mentre que els l’alta cilindrada no tindran cap tipus de bonificació.