.

.

TOTS 21


Un dels grans asfalters atracats al Port de Tarragona

Un dels grans asfalters atracats al Port de Tarragona

La terminal d’Asfaltos Españoles al Port de Tarragona és de les poques instal·lacions del món amb capacitat de carga per aquest tipus d’embarcacions. És per això que, la setmana passada, el buc asfalter BITU Express –un dels de més embergadura en la seva categoria– va atracar al port de la ciutat. Es tracta d’un buc de 179,88 metres d’eslora i una capacitat de càrrega de 50.590,08 Tm.

En la seva estança, el BITU Express va carregar 44.000 Tm, convertint-se així, en el buc asfalter que més quantitat de betún asfàltic ha carregat en els prop de cinquanta anys de l’empresa.

Últimament, segons ha informat la companyia, és habitual que aquest tipus d’embarcacions carreguin en el pantalà d’Asesa. Una situació que s’ha donat amb el propi buc Maroni, amb GRT de 25.738 Tm i una capacitat de càrrega màxima de càrrega de 52.543,60 Tm i que passaria per ser el més gran de la seva categoria.

L’especialitat d’Asesa en relació a aquests grans bucs ve donada per la característica de ser una refineria dedicada a la fabricació de betún asfàltic. És per això que Asesa és de les poques refineries que té una capacitat d’emmagatzament de més de 100.000Tm d’aquest betún; un fet que li permet subministrar en un sol embarcament 40.000 Tm d’una mateixa especificació de producte.

La refineria d’Asfaltos Españoles, SA produeix anualment prop d’un milión de tones de betún asfàltic, del qual el 75% s’exporta, en gran mesura a països del Magreb i l’Àfrica meridional.