.

Els Graduats Socials es van reunir amb el subdelegat del Govern a Tarragona. Foto: Cedida

Els Graduats Socials es van reunir amb el subdelegat del Govern a Tarragona. Foto: Cedida

El president del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, Jaume Francesch, va realitzar ahir una visita protocol·lària al subdelegat del Govern a Tarragona, Santiago Castellà. Aquesta trobada, en la qual també van prendre part dos membres de la Junta de Govern del Col·legi, Joana Subirats i Pere Dalmau, forma part de la ronda de visites que es realitzen habitualment des d’aquest òrgan de representació dels graduats socials, a les institucions del territori amb les quals el Col·legi manté una estreta relació de col·laboració.

Durant la trobada, el president del Col·legi va aprofitar per fer arribar al subdelegat el manifest que el passat 14 de juny, van presentar de manera conjunta tots els col·legis de Graduats Socials de Catalunya, si bé la reivindicació va tenir lloc a nivell estatal amb textos similars. Es tracta d’un document en què els professionals d’aquest sector exposen les seves queixes pel que consideren un maltractament al col·lectiu, per part de l’Administració.

En aquest sentit, el manifest explica com des de fa anys, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions està traslladant al col·lectiu una gran càrrega administrativa que dificulta l’exercici de la seva professió i que està generant elevats nivells d’estrès laboral i afectant la salut mental d’aquests treballadors, així com perjudicant la seva conciliació laboral i familiar. Els graduats socials denuncien, entre d’altres qüestions, que des que va començar la deslocalització de les oficines gestores, no disposen d’un interlocutor ràpid i eficaç amb els funcionaris, per poder agilitzar procediments i treballar amb més seguretat jurídica.

En el mateix document també expliquen que, respecte a les baixes en matèria d’afiliació de treballadors, es va decretar facilitar un termini de només tres dies naturals, no hàbils, com estableix l’ordenament jurídic en matèria de terminis administratius. Diuen, per tant, que aquesta normativa tensa les tasques dels despatxos quan les baixes dels treballadors s’han de tramitar de forma immediata en dijous o divendres, perquè la normativa no els deixa marge quan el termini té un cap de setmana que l’afecta, i només disposen d’un dia efectiu per fer el tràmit. Així doncs, denuncien que estan obligats a prestar serveis i estar disponibles els caps de setmana, amb les dificultats que això els comporta per a la conciliació de la seva vida laboral i familiar.

En el manifest, el col·lectiu assegura doncs, que el Govern i l’Administració estan utilitzant els seus despatxos professionals per fer la feina que haurien de fer els funcionaris i expliquen que, de retruc, això acaba vulnerant el seu dret constitucional de vaga, ja que es deuen als seus clients i empleats i no poden fer-ne ús. Així mateix, afirmen que en diverses ocasions els graduats socials han traslladat les seves demandes per millorar la seva situació, però que sempre els han estat denegades.

Davant d’aquesta realitat, doncs, el document conjunt rubricat per tots els col·legis de graduats socials de Catalunya recull una sèrie de propostes que consideren necessàries per tal de millorar la seva situació i la dels treballadors dels seus despatxos.

Entre les propostes que plantegen hi ha, per exemple, la de modificar el termini d’afiliacions de tres dies naturals a tres dies hàbils, establir de manera immediata un sistema d’interlocució amb funcionaris de la demarcació a la qual pertanyen o establir una col·laboració estreta i proactiva a l’hora de modificar els reglaments de la Llei General de Seguretat Social que els afecten, cridant-los a consulta prèvia abans de dur a terme modificacions.

En la visita dels representants del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona a la subdelegació, el màxim representant del Govern Espanyol a Tarragona es va comprometre a elevar a l’administració central les demandes exposades en aquest manifest.