.

.

TOTS 21


D'esquerra a dreta, Jordi Sanuy, Carles Sala i  Adolf Quetcuti

D’esquerra a dreta, Jordi Sanuy, Carles Sala i Adolf Quetcuti

El nou decret sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis, ITE, modifica la tipologia d’habitatges que s’han de sotmetre a aquesta revisió i, per primer cop, estableix que també l’han de passar els edificis unifamiliars.

Fins ara, només havien de superar la ITE els edificis plurifamiliars però el nou decret considera que l’experiència ha demostrat que aquest tipus d’edificis, els unifamiliars, comporten un risc tant important com els altres. Així ho ha explicat aquest dimecres a Tarragona, a la seu del Col·legi d’Aparelladors, el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, convidat a la jornada informativa sobre l’ITE, organitzada pel COAATT, que ha aplegat a més d’un centenar d’aparelladors, arquitectes i administradors de finques.

El president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, Adolf Quetcuti, ha iniciat l’acte amb una intervenció on ha recordat que la ITE és una eina indispensable per a fomentar la conservació i el manteniment dels edificis d’habitatges.

Carles Sala ha donat a conèixer tots els detalls del nou decret que puntualitza, per exemple, que aquells edificis unifamiliars que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent queden exclosos de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis fins que els caduqui aquesta certificació. Amb el nou marc legal a la mà, abans de finalitzar aquest any, han de passar la ITE tots els edificis plurifamiliars construïts entre els 1951 i el 1960. Els primers unifamiliars que hauran d’afrontar la inspecció són aquells anteriors a l’any 1900 i tenen temps per fer-la fins el 31 de desembre del 2016.

Un altra novetat important és la implantació d’un programa de rehabilitació per als edificis que presentin deficiències. Els propietaris, en el termini d’un any si les lesions són importants, i sis mesos si són greus o molt greus, hauran d’aprovar un programa de rehabilitació confeccionat per un arquitecte tècnic, i constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes en el programa. La reparació de les deficiències es podrà afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat.

Aquests i molts altres detalls s’han explicat a la jornada organitzada pel COAATT en la que també hi ha pres part Jordi Sanuy i Aguilar , Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.