.

Un home en cadira de rodes. Foto: larepublicacheca.com

La Federació Mestral-Cocemfe Tarragona i la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) volen transmetre al Govern la necessitat que es redueixi la càrrega fiscal sobre les persones amb discapacitat amb l’objectiu de compensar el sobrecost econòmic que suposa tenir una discapacitat i, al mateix temps, promoure la seva integració i normalització social.

El president del Govern, Mariano Rajoy, va anunciar el dimecres 19 de febrer al Congrés que el nou sistema tributari promourà el desenvolupament de l’economia i la societat, protegint a les famílies i a les persones amb discapacitat, entre altres mesures.

Algunes de les propostes en matèria fiscal que proposen les entitats són “millorar la tributació quan hi ha ascendents o descendents amb discapacitat en una família” i incrementant el mínim de la quantia en les rendes exemptes de tributació.

Així mateix, per beneficiar directament al col·lectiu, “caldria actualitzar la reducció contemplada per obtenció de rendiments del treball del col·lectiu, amb un increment notable que porta paralitzat sis anys”, i amb altres increments addicionals en cas d’acreditar la necessitat de rebre assistència o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Per als empresaris amb discapacitat es considera oportú “tornar a establir les reduccions que reben per manteniment o creació d’ocupació”.

Foment de l’ocupació

També per al foment de l’ocupació, “caldria ampliar la compatibilitat entre les pensions no contributives i el treball remunerat”, de manera que s’incrementi el límit d’ingressos procedents del treball i se suprimeixi el termini actual que limita a quatre anys la compatibilitat perquè aquesta sigui indefinida. Una altra mesura de foment de l’ocupació seria “incloure desgravaments per obres d’accessibilitat realitzades en les instal·lacions on treballen persones amb discapacitat”.

Quant a l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat considera necessari aplicar el tipus superredució a determinats béns i serveis relacionats amb la discapacitat dirigits a suplir limitacions de mobilitat i comunicació, així com la seva reparació, que actualment tributen amb un tipus reduït i que en els últims anys s’ha incrementat considerablement.