.

Un cistell de bolets.

Un cistell de bolets.

A partir del dilluns, 10 d’octubre, les persones que vulguin anar a collir bolets al  paratge natural d’interès nacional de Poblet i la seva zona d’influència necessitaran una autorització nominal. D’aquesta manera es fa efectiva l’ordre que va publicar divendres passat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per prorrogar el Pla pilot de recol·lecció de bolets fins a l’any 2017 inclòs. Segons la regulació, les autoritzacions permeten collir com a màxim sis quilos per persona i dia.

La zona que abasta la regulació comprèn 3.520 hectàrees. 2.276 hectàrees pertanyen al terme municipal de Vimbodí i Poblet; 425 a l’Espluga de Francolí; 798 a Montblanc (els tres a la Conca de Barberà); i 18 a Prades (Baix Camp). En tota l’àrea hi ha boscos públics que gestiona la Generalitat de Catalunya.

Autoritzacions diàries o de temporada

Per tramitar les autoritzacions, els veïns empadronats a Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí, Montblanc i Prades s’hauran de dirigir a les oficines del seu ajuntament. La resta d’usuaris podran obtenir les autoritzacions diàries, i també les de tota la  temporada, de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, a l’oficina de gestió del Paratge Natural de Poblet; a les oficines de Turisme de Montblanc, de l’Espluga de Francolí i del Monestir de Poblet. Dissabtes, diumenges i festius, de 8 a 13 hores, les autoritzacions es dispensaran a la caseta d’informació del Corral de la Marieta, a Rojals, ubicada a l’entrada de la forest  de “Plans i Baridana”.

El preu  públic establert per obtenir l’autorització de recol·lecció de bolets ha quedat fixat en 10 euros per temporada per a persones majors de 18 anys, 5 euros per temporada per als menors d’entre 14 i 17 anys i jubilats que no tinguin la condició de veïnatge. Per als empadronats i persones amb la condició de veïnatge el cost és d’un euro per temporada. Els menors de 14 anys poden recol·lectar forma gratuïta, però sempre hauran d’anar acompanyats pels seus pares o tutors. L’autorització diària val 3 euros per persona.

Un pla per protegir el recurs

El pla pilot de regulació de la recol·lecció de bolets en aquesta àrea es va iniciar el 2012. L’objectiu era realitzar un estudi sobre les repercussions que  la recol·lecció de bolets té sobre els terrenys forestals i poder establir l’ordenació d’aquesta activitat en el marc de la protecció del medi. Aquest pla només es va poder aplicar durant un any dels dos previstos, degut a la baixa producció micològica durant el segon any. Les escasses pluges de finals de l’estiu i principis de tardor no van propiciar les condicions òptimes per a la producció de bolets, i no es va poder activar el pla.

Vista la valoració positiva dels usuaris durant el primer any d’implantació i l’opinió favorable a la regulació, es va considerar necessari prorrogar-lo un parell d’anys més per fer-ne una valoració més acurada. D’aquesta manera, el setembre de 2014 es va publicar una nova ordre que modificava la durada del pla fins a l’any 2015 inclòs.
Durant aquestes dues anualitats afegides s’han pogut recollir més dades sobre els usuaris i l’estat de conservació del recurs micològic, però s’ha vist que segueixen sent insuficients per disposar de resultats representatius. Per això, a petició de la Junta Rectora del Paratge Natural, s’ha prorrogat el pla pilot dos anys més.