.

Vista del barri de Torreforta. Foto: Tinet.cat

Vista del barri de Torreforta. Foto: Tinet.cat

Els edificis construïts a la dècada dels anys seixanta, la majoria a les poblacions de costa quan el famós boom turístic que va patir la Costa Daurada, i aquells que es van fer als barris de Ponent per atendre la demanda de feina de les noves industries dels polígons, han de passar abans d’acabar l’any la Inspecció Tècnica d’Edificis ITE.

En total, i segons les dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, hi ha 9.965 edificis a tota la província de Tarragona que han de sotmetre’s a la inspecció. Són els 6.449 edificis unifamiliars construïts abans de l’any 1900 i els 3.516 edificis plurifamiliars construïts a la dècada dels anys 60 o sigui que tenen més de 50 anys d’antiguitat.

Així, a la ciutat de Tarragona la normativa afecta una part molt important dels barris de Torreforta, Icomar, la Granja, Riu Clar, Campclar, Bonavista o Sant Salvador. Aquelles van ser dues dècades, especialment la dels seixanta, marcades per la forta immigració i una construcció moltes vegades “d’urgència”, on sovint es prioritzava la rapidesa per sobre de la qualitat dels habitatges i que arriba fins a principis de la dècada dels 80. A les poblacions de costa, com Salou, Cambrils, La Pineda i tantes altres, la dècada dels anys seixanta va arribar acompanyada de la febre constructora per atendre les demandes del sector turístic i de segona residència, construint-se centenars de blocs d’habitatges.

Segons el decret de la ITE, a 31 de desembre de 2016 hauran d’haver passat la inspecció tots els edificis d’aquestes èpoques de creixement turístic i industrial, i les cases més velles que superen el segle d’història. A la ciutat de Tarragona afecta a més de 1.400 habitatges, a Reus arriba quasi als 1.200 i a Valls, que és el municipi on hi ha més edificis anteriors a l’any 1900, la xifra passa del miler. El Vendrell (931), Montblanc (756), Cambrils (536), Mora d’Ebre (568) o Riudoms (566) són altres poblacions amb un parc immobiliari important construït en les èpoques que ara es veuen afectades per la Inspecció Tècnica d’Edificis.

El decret de la ITE incorpora també la revisió de les condicions d’accessibilitat i d’eficiència energètica de l’edifici, fins ara excloses, i una ampliació en la qualificació de les lesions que permet una avaluació més acurada. Un altre aspecte molt important del nou Decret és la creació del Llibre de l’Edifici dels edificis d’habitatges existents que inclourà les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’immoble i les seves instal·lacions, l’arxiu de documents i el registre d’incidències. Si es detecten lesions a la inspecció, la comunitat haurà d’aprovar un programa de rehabilitació i constituir un fons de reserva específic per a respondre de les despeses que es derivin de l’execució de les obres.

Molt poques ITE fetes i molts edificis en mal estat

La implantació de la ITE, fins al moment, és pràcticament anecdòtica. Només la ciutat de Tarragona, que just arriba al 50 % dels edificis inspeccionats, se’n salva. A Reus no se supera el 30% d’immobles que l’han realitzar i a Valls, per exemple, no s’arriba ni al 5%.

Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, i amb l’objectiu d’estendre i impulsar un millor manteniment i conservació, s’enviaran aquests dies més de 3.500 cartes informatives a les comunitats afectades que se sumaran a les altres 11.000 ja enviades. El Col·legi d’Aparelladors es posa a disposició de tots els propietaris i veïns el portal www.obresamgarantia.com a través del qual els col·legiats poden assessorar als propietaris de les finques.

Resultat de les inspeccions

De les inspeccions realitzades fins ara, més del 60 % presenten lesions importants i en un 30% d’edificis s’han identificat problemes que podrien significar un risc per a les persones. Es tracta però de problemes puntuals, no generalitzats, i que, excepte dos casos, no implica cap risc per a la integritat de l’immoble. L’aparició de fissures als tancaments i envans, és un problema generalitzat en aquest tipus d’edificis. Un dels problemes més estesos és el mal estat dels revestiments de façanes i patis. Un 65 % dels edificis presenten desperfectes als revestiments de façana.