.

.

TOTS 21


Els fons aniran destinats a lluitar contra la violència de gènere

Els fons aniran destinats a lluitar contra la violència de gènere

El Govern ha començat a transferir als ajuntaments catalans els fons corresponents a aquest any en desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere que preveu la recuperació de competències dels
consistoris en la lluita contra la violència de gènere.

Els ajuntaments catalans percebran un total de 2.012.532,40 €, que es distribueixen segons una quantitat fixa per a cada municipi, més altra calculada segons la població fixada en el padró. El pagament es realitza amb càrrec als pressupostos de l’Estat de 2019 i s’ingressen sense necessitat de sol·licitud prèvia. Per províncies, els fons es distribueixen: 1.217.965,66 € a Barcelona, 236.988,12 € a Lleida, 288.297,88 a Girona i 269.280,74 a Tarragona.

La delegada del Govern, Teresa Cunillera ha posat en valor la notícia d’aquest nou traspàs de fons directes als municipis. El primer, vinculat als pressupostos generals de l’estat de 2018, es va realitzar al desembre de l’any passat. I ho ha posat com a exemple de la persistència en el compromís del Govern contra la xacra de la violència masclista. El finançament municipal té per objectiu la realització de projectes o programes que tinguin com a finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere aprovat pel ple del Congrés dels Diputats el 28 de setembre de 2017. Entre ells:

  • Realització de campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, i elaboració de materials per a oferir informació en matèria de violència contra la dona.
  • Promoure les Unitats de Suport en l’àmbit local o Taules de coordinació local o instruments de cooperació i coordinació similars.
  • Donar suport i contribuir a l’exercici de les seves funcions per les Unitats de Suport.
  •  Reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona.
  •  Realització d’actuacions encaminades a la formació especialitzada continuada de professionals de l’àmbit local, en matèria d’igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona.
  • Reforç dels Cossos de Policia Local adherits al Sistema Viogen.
  • Reforç dels Punts de Trobada Familiar.
  • Els ajuntaments tindran temps per a la realització de les actuacions finançades amb càrrec als fons rebuts fins al 30 de juny de 2020.

Fons afegits als quals ja es van transferir a les CCAA

Els fons que s’estan transferint als ajuntaments se sumen als que ja a l’octubre de 2018 es van començar a transferir a les comunitats autònomes en desenvolupament del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere.

Catalunya és la segona comunitat autònoma que rep més fons. En el cas de les CCAA la distribució del crèdit aprovada respon a criteris territorials (insularitat i ciutat fronterera) i poblacionals (percentatge de dones), amb especial atenció a les dones majors de 65 anys i dones amb discapacitat, dones amb treball temporal o en situació de desocupació. Així mateix es té en compte la població rural i la densitat de població.