.

L'objectiu d'aquesta marca és garantir el compromís empresarial del sector químic amb la Responsabilitat Social Empresarial

L’objectiu d’aquesta marca és garantir el compromís empresarial del sector químic amb la Responsabilitat Social Empresarial

El mes de març passat, ELIX Polymers, fabricant líder de resines ABS (acrilonitrilo-butandiè-estirè) i derivats a Europa, com a empresa adherida al programa Responsible Care, ha renovat el certificat de RSE (Empresa Responsable de Responsible Care), atorgat per FEIQUE (Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola), representant i gestor d’aquesta iniciativa voluntària internacional a Espanya.

L’objectiu d’aquesta marca, promoguda per Feique, és garantir el compromís empresarial del sector químic amb la Responsabilitat Social Empresarial sota el paraigua Responsible Care valorant la contribució d’ELIX Polymers al Desenvolupament Sostenible. La companyia líder ha complert una sèrie de requeriments quant a ètica i valors; recursos humans; medi ambient; cadena de subministrament; clients; comunitat local; comunicació i diàleg, per la qual cosa se li ha concedit aquesta renovació.

L’autorització d’aplicació d’aquest distintiu es va iniciar l’1 de març de 2015 per a les empreses de Responsible Care, sempre que complissin amb els requisits necessaris per a obtenir aquesta autorització. El període de vigència s’establia en dos anys prorrogables, que ha culminat l’1 de març de 2019, iniciant-se un nou període fins a l’1 de març de 2021.

Amb més de 22 anys d’implantació a Espanya, es tracta d’una iniciativa voluntària internacional del sector químic per a la millora contínua de la Seguretat, la Salut i la Protecció del Medi Ambient en totes les seves operacions, d’acord als principis del Desenvolupament Sostenible i la RSE. Actualment més del 60% de la producció química espanyola es realitza en empreses adherides a Responsible Care.

Com a empresa del sector químic, ELIX Polymers fomenta el desenvolupament d’iniciatives que afermen el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, aconseguint un impacte positiu en tots els seus grups d’interès a través d’una estratègia de gestió responsable i sostenible que millora la transparència i la valoració en els mercats dels seus productes i serveis.