.

.

TOTS 21


La Memòria de sostenibilitat 2020 s’ha elaborat segons els estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), en l’opció de conformitat essencial, el principal marc de referència internacional per a l’elaboració d’aquest tipus de documents.

La companyia ELIX Polymers, líder mundial en la fabricació de termoplàstics publica la seva memòria de sostenibilitat 2020. Aquest document presenta un enfocament nou respecte a les versions anteriors, ja que introdueix l’Estratègia de Sostenibilitat 2030 de ELIX, per a avançar cap a una integració plena en la seva activitat i contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La Memòria de sostenibilitat 2020 s’ha elaborat segons els estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), en l’opció de conformitat essencial, el principal marc de referència internacional per a l’elaboració d’aquest tipus de documents.

Per a desplegar aquesta estratègia de sostenibilitat, ELIX ha impulsat set programes dins del Pla d’acció de sostenibilitat 2020-2025. Mitjançant aquest pla vol actuar sobre els quatre eixos fonamentals que conformen la visió sostenible de ELIX Polymers: promocionar un sistema d’economia circular de plàstics, treballar en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, assegurar l’ètica en el seu model de negoci i contribuir a pal·liar la pèrdua de biodiversitat. El seu àmbit d’aplicació s’estén a tota la cadena de valor, des de l’extracció de les matèries primeres fins al consumidor final, i amb una especial atenció a l’entorn local.

En matèria ambiental ha aconseguit reduir les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per producció; la quantitat de residus generats, i molt especialment els residus perillosos. ELIX ha mantingut els seus programes d’eficiència energètica i de consum circular de l’aigua utilitzada (prové de la planta d’Aigües Industrials de Tarragona).

Els punts clau de la Memòria són: els Plàstics Circulars amb la qual ELIX vol fomentar la circularitat dels materials termoplàstics i la recuperació / reutilització dels subproductes; la innovació responsable per a millorar la sostenibilitat de materials i promoure un disseny de productes reciclables i reusables; la cura del clima, continuant els seus programes d’eficiència energètica i de gestió de residus i implementant noves tecnologies en energies renovables i compensació de la petjada de carboni; amb una cadena de subministrament sostenible, apostant per minimitzar l’impacte ambiental i social inherent a la seva activitat amb una cadena de proveïdors centrada en l’àmbit més pròxim; fomentant el desenvolupament de les persones a través de la formació dels seus empleats i amb una alt percentatge de contractes indefinits; basant la seva activitat en un bon govern i ètica amb la finalitat d’expandir els valors de la companyia interna i externament; i finalment, donant suport a la comunitat local, millorant el benestar de les comunitats al llarg de la seva cadena de valor, i també a través de la preservació i regeneració dels ecosistemes locals.

David Castañeda, CEO de ELIX Polymers comenta: “Treballar amb vista a la sostenibilitat ens permetrà ser part de la transformació del sector químic cap a un model sostenible, mantenint-nos com a referència en el sector dels termoplàstics d’alta qualitat.”

Redacció