.

.

TOTS 21


En total són 26 portàtils i 12 equips d'impresores. Foto: Cedida

En total són 26 portàtils i 12 equips d’impresores. Foto: Cedida

En el marc de la seva política de responsabilitat social corporativa i la seva missió de contribuir positivament al benestar social del seu entorn més pròxim, ELIX Polymers ha col·laborat amb la Universitat Rovira i Virgili, l’associació “Quilòmetre Zero” i l’associació “Tots en Blava” realitzant una donació de 26 portàtils i 12 equips d’impressores.

D’una banda, la companyia ha decidit col·laborar amb el projecte SustainComp, una iniciativa de la URV Solidària en col·laboració amb la xarxa social mundial Labdoo, amb l’objectiu de donar una segona vida a portàtils que encara estan en condicions per a ser utilitzats. A través d’aquesta iniciativa, ELIX ha donat 26 portàtils en desús per a aquells alumnes que no tenen ordenador, contribuint a reduir la bretxa digital educativa.

En aquest projecte participen estudiants voluntaris del grau d’Enginyeria Informàtica de la URV que s’encarreguen de les tasques de posada a punt dels ordinadors, mentre que el personal del CRAI de la Universitat s’encarrega de la recollida d’equipaments.

A través de la xarxa Labdoo es coordinen tots els processos i s’intercanvia lliurement tota la informació, tant tècnica com de material disponible, així com de desplaçaments possibles. D’aquesta manera no es produeixen emissions de contaminants addicionals per a fer arribar els ordinadors a la seva destinació perquè s’aprofitin viatges programats per altres funcions.

“A través d’aquest projecte, la URV posa en marxa un tipus de voluntariat nou, necessari i poc habitual, facilitant una eina d’estudi a alumnes o centres que tenen dificultats per a obtenir suficient equipament. Tot això no seria possible sense l’existència de donants, com és el cas d’ELIX Polymers, que ha pensat en aquest projecte per a donar una nova vida a uns equips que d’una altra manera quedarien emmagatzemats i sense aprofitar”, afirma el vicerector de Compromís Social i Sostenibilitat de la URV.

D’altra banda, ELIX ha col·laborat amb dues associacions sense ànim de lucre de la província de Tarragona, “Quilòmetre Zero” i “Tots en Blava”, donant-los 4 i 8 impressores respectivament, amb l’objectiu d’ajudar i donar suport a les persones que més el necessiten.

“Des de Tots en Blau, volem agrair, de manera pública, la donació rebuda per part d’ELIX. Som una associació sense ànim de lucre i la veritat que les impressores ens aniran molt bé per a poder preparar el material per al nostre nou centre d’atenció a persones amb autisme”, comenta Juanjo Caravaca, president de l’associació “Tots en Blava”, en nom de tots els socis.