.

L'alcalde, junt al director de zona de CatalunyaCaixa al Vendrell, Joan Carles Lópe

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, i el director de zona de CatalunyaCaixa al Vendrell, Joan Carles López, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure l’ocupació d’habitatges al Vendrell per tal de destinar-los a lloguer assequible. D’aquesta manera, l’Ajuntament del Vendrell s’adhereix al pacte que van subscriure el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat bancària l’octubre del 2013.

La finalitat principal del conveni entre el consistori i CatalunyaCaixa és optimitzar el procediment per assolir l’ocupació efectiva dels habitatges proposats per l’entitat financera. L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, té el compromís d’identificar aquelles persones o famílies idònies per ser beneficiàries d’un habitatge de lloguer amb renda assequible.

En aquest sentit, les gestions que s’hagin de dur a terme es consensuaran en tot moment entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén allotjar persones amb risc d’exclusió residencial de diversa procedència. El conveni estableix també la intenció que la renda de lloguer que hauran de pagar els llogaters no superi el 30% dels seus ingressos nets, de manera que els habitatges s’arrendaran per un màxim de 350 euros.

Per la seva banda, CatalunyaCaixa es compromet a informar a l’Ajuntament de la incorporació dels habitatges que estiguin ubicats en el seu terme municipal, així com de les baixes dels habitatges proposats per ocupació, per pèrdua de les condicions d’habitabilitat o per altres causes de força major que impedeixin la seva comercialització en règim de lloguer.

Ajudar les famílies necessitades

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha destacat que “amb aquesta adhesió a l’acord entre CatalunyaCaixa i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament del Vendrell té una eina més per poder ajudar famílies que viuen una situació econòmica molt complicada i amb un risc alt de quedar-se sense habitatge”.

En aquest sentit, el regidor de Serveis Socials, Hermini Caballero, ha dit que “des de fa molt temps s’està treballant amb diferents entitats financeres per tal d’arribar a acords semblants, com aquest que avui es formalitza amb CatalunyaCaixa, per tal de poder donar resposta a les famílies que tenen la necessitat de poder disposar d’un habitatge amb un lloguer assequible a les seves possibilitats econòmiques”.

Per la seva banda, Joan Carles Gallego, director de zona de CX al Vendrell, ha posat en valor la sensibilitat de CatalunyaCaixa amb aquelles famílies que més estan patint els impactes de la crisi. “Volem posar el màxim de pisos de la nostra propietat a les mans de qui més ho necessiten, i per això promovem aquest tipus de convenis amb organismes públics i altres agents socials, amb la intenció d’incrementar els més de 1.400 lloguers a preus assequibles que ja hem signat”.