.

L’edifici del Tribunal Constitucional. Foto: Wikipedia

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspès cautelarment la declaració d’independència aprovada al Parlament el passat divendres 27 d’octubre.

El govern espanyol va presentar aquell mateix dia un incident d’execució de sentència davant l’alt tribunal, considerant que la declaració vulnerava resolucions anteriors del TC. Concretament, la que fa referència a la Llei del referèndum (declarada nul·la pel tribunal) i la de transitorietat jurídica (suspensa cautelarment).

El ple ha acordat iniciar la tramitació de l’incident d’execució de sentència i dona 24 hores al Ministeri Fiscal i a la Diputació Permanent del Parlament per formular al·legacions. Així mateix, com en d’altres resolucions anteriors, adverteix la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, els membres que conformaven la Mesa i també la Diputació Permanent i els alerta que poden incórrer en responsabilitats, inclosa la penal, si no acaten la suspensió.

El ple del Tribunal Constitucional, reunit en sessió ordinària, ha acordat iniciar la tramitació de l’incident d’execució de sentència presentat pel govern espanyol davant la declaració d’independència del passat divendres al Parlament de Catalunya. El president espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar que recorrerien a l’alt tribunal poques hores després que el Parlament votés la declaració.

El govern espanyol ja demanava al tribunal que apliqués l’article 161.2 de la Constitució i, per tant, la tramitació de l’incident suposa la suspensió cautelar de la declaració a l’espera d’una resolució ferma per part del tribunal en un termini que no superi els cinc mesos. “Els efectes d’aquesta suspensió tenen caràcter absolut des del moment de l’adopció de les resolucions impugnades”, assenyala la resolució.

Advertències a Forcadell i la Diputació Permanent

El plenari ha acordat notificar personalment la decisió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, els membres que formaven la Mesa del Parlament abans de la dissolució de la cambra i també els que conformen la Mesa de la Diputació Permanent.

En aquesta notificació, com s’ha fet en d’altres ocasions, se’ls adverteix a tots del “deure de complir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada” i se’ls alerta també que poden incórrer en “eventuals responsabilitats, inclosa la penal”. En concret, se’ls adverteix que han d’abstenir-se “d’iniciar, tramitar, informar o dictar, dins l’àmbit de les seves competències, acords que permetin atorgar valor jurídic a la declaració d’independència”.

La declaració d’independència es va aprovar per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions. Van marxar de l’hemicicle per no votar els diputats del PPC, PSC i Cs.