.

.

TOTS 21


Les dades situen la infraestructura com la cinquena de l’Estat pel que fa a moviment de mercaderies. Foto: Port

El tràfic marítim del port de Tarragona ha seguit la tendència creixent arribant als 2,69 milions de tones de mercaderies aquest mes de maig, un 7,1% més respecte que el 2021 passat. Durant aquest mes concret, ha destacat ml’increment dels productes siderúrgics, un 52,9%, amb 70.390 tones. També el paper i la pasta de paper ha crescut un 13%, amb 67.881 tones, que situa aquest tràfic en el millor maig dels últims tres anys. En l’acumulat des de gener, el creixement ha estat del 4,3% respecte 2021, amb 12,02 milions de tones mogudes. Aquestes dades, segons el mateix port, situen la infraestructura portuària com la cinquena del sistema estatal pel que fa a moviment de mercaderies.

Les dades acumulades registrades durant maig 2022 es caracteritzen per un augment en el grup de sòlids a lloure amb un +25,2% i 3,7 milions de tones mogudes, així com en el grup de càrrega general amb un +28,8% amb 1,2 milions de tones.

Durant maig i també els primers cinc mes de l’any, també ha tingut un important protagonisme la mercaderia en contenidor. Han estat 106.128 tones transportades en contenidor el mes passat, que es tradueix en un increment del 167%. La mercaderia de càrrega general no conteneritzada s’ha incrementat en un 16,5% amb 180.175 tones.

També el grup gasos energètics del petroli, propà i butà, ha mogut 101.369 tones, un 121% més. Els  biocombustibles amb 18.960 tones, creixen un 18,6%. Els tràfics d’adobs naturals i artificials -fosfat i potasses- apareixen incrementats en un 22,1%. Un dels tràfics singulars al són les fruites hortalisses i llegums que incrementen un 11,3%; i pinsos i farratges amb un 51,3%.

Per grups de mercaderies, els productes energètics pugen un 0,5%, mentre que el grup de productes químics manté la tònica i l’acumulat creix un 4,3%. Les dades acumulades constaten un protagonisme en el sector agroalimentari i ramader amb un increment de 33,2% amb dades rellevant en el grup de cereals i les seves farines, gairebé 1,6 milions de tones mogudes. El tràfic de vehicles aconsegueix registrar dades positives amb 72.336 unitats que representen un 7,8% d’increment acumulat.

Rússia, Estats Units, Líbia, Algèria, Brasil, Itàlia, Ucraïna, Guinea Equatorial i Turquia són els principals mercats internacionals amb els quals el port de Tarragona manté relacions comercials, tant d’importació com d’exportació. Destaca la posició de Turquia respecte al moviment de mercaderia general, que representa un increment acumulat del 18,6% amb 227.524 tones mogudes.

ACN