.

Arribada de vehicles al Port de Tarragona

Les terminals del Port de Tarragona han gestionat, via marítima, 61.487 vehicles de gener a desembre de l’any passat davant dels 55.903 del 2012, el que suposa un augment del 10% del tràfic. També s’han registrat increments notables en la descàrrega (+21,92%). Cal destacar que el Port de Tarragona exporta més nombre de vehicles que importa (34.134 export – 27.353 import).

El moviment d’automòbils al Port de Tarragona durant el 2013 ha mantingut els índex d’exportació a països com Itàlia, Corea del Sud i Turquia. Pel que fa als països receptors, cal destacar la destinació de països com Itàlia, Algèria i Regne Unit.

La terminal especialitzada en el tràfic de vehicles del Port de Tarragona, Bergé Carport, té la capacitat operativa per consolidar Tarragona com a port hub de distribució de vehicles per al nord d’Àfrica i el Mediterrani i la capacitat de creixement d’aquesta terminal “posa de manifest les perspectives de creixement d’aquest tràfic en els propers anys”, destaca el Port.

D’altra banda, el Grupo Bergé ha gestionat durant el 2013 un 13,63% més d’automòbils respecte el l’any anterior. Grupo Bergé és un holding que opera en ports internacionals, i té una presència rellevant al Port de Tarragona en diferents activitats com estibador i consignatari a través de Bergé Marítima Tarragona. Carport Tarragona realitza operacions portuàries d’importació i exportació i emmagatzematge de vehicles.

Bergé Automotive Logístics realitza operacions d’emmagatzematge, inspecció, preinstal·lació i expedició de vehicles per via terrestre.

El Grupo Bergé

Grupo Bergé ha operat 107.715 vehicles al Port de Tarragona, durant el 2013, dels quals 61.255 (56,86%) han estat moviments de càrrega i descàrrega en vaixell; aquestes operacions via marítima representen un increment de l’11,74% respecte el 2012. Pel que fa a les entrades de vehicles, via terrestre, a la terminal l’any 2013 Grupo Bergé ha registrat un creixement del 16,22% (46.460 unitats) respecte l’any anterior.

La terminal de vehicles de Grupo Bergé al Port de Tarragona està ubicada estratègicament al moll de Cantàbria.

D’altra banda, segons dades facilitades per ADIF (Administrador De Infraestructuras Ferroviarias), al llarg del 2013 120 trens, amb 28.077 vehicles van accedir al Port de Tarragona; aquestes xifres suposen un moviment de 40.323 tones.

/* JS para menú plegable móvil Divi */