.

.

TOTS 21


Sessió plenària a l'Ajuntament de Salou

Sessió plenària a l'Ajuntament de Salou

El proper 3 de febrer finalitza la campanya de pagament de tributs en les modalitats establertes per l’Ajuntament de Salou per aquest 2014. La campanya adreçada a tots els ciutadans on es podia accedir a les diferents mesures i opcions de pagament d’impostos i taxes municipals. La finalitat ha estat facilitar que els ciutadans i les famílies puguin complir amb les seves obligacions tributàries més còmodament i ajustant-se millor a les seves possibilitats.

Cada contribuent té encara temps per  acollir-s’hi amb la corresponent sol·licitud a la mesura que més li convingui. D’una banda al sistema de pagament avançat; de l’altra, al sistema de pagament fraccionat i, per últim, al sistema de pagament ordinari.

Aquestes mesures han tingut com a objectiu final, en definitiva, facilitar la flexibilització de les opcions de pagament, tenint la possibilitat d’un avançament o un fraccionament segons cada cas, i sense comportar interessos afegits.  A la vegada, es contempla  un percentatge de bonificació que variarà en funció del sistema i que pretén donar un valor afegit a la col·laboració del ciutadà.

En aquest sentit, el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, ha indicat que enguany “estem tenint una bona resposta ciutadana  i volem seguir facilitant als ciutadans i a les famílies que puguin complir amb les seves obligacions tributàries més còmodament i ajustant-se millor a les seves possibilitats”.  El sistema  ha permès a moltes persones liquidar de manera fraccionada l’import total que ha de pagar un contribuent amb una bonificació de l’1% i ha afegit que “ha resultat ser una opció interessant per a molts ciutadans que prefereixin prorratejar els tributs i repartir millor les càrregues” i ha destacat el sistema de Oficina virtual de l’Ajuntament com a sistema “molt àgil i fàcil per tal de realitzar el pagament”.

Aquí podeu accedir a l’oficina virtual on es  pot triar entre els tres sistemes de pagament.

L’Oficina Virtual permet la seva tramitació telemàtica, sempre que sigui possible, d’una forma senzilla i segura, facilitant a les persones l’exercici dels drets i el compliment dels deures del ciutadà, eliminant les barreres que limiten l’accés a la informació i estalviant visites presencials a les instal·lacions de l’ajuntament. Més de 1.460 persones han sol·licitat el pagament avançat o fraccionat de tributs per aquest 2014.