.

Entrada pàrquing Jaume I Foto:Tarragona21

Entrada pàrquing Jaume I Foto:Tarragona21

El jutjat número 3 de Tarragona manté obertes diligències prèvies referents a l’Aparcament de Jaume I. Unes diligències que han demanat ja un informe pericial sobre diferents aspectes tècnics al voltant de l’execució del projecte.

Un informe que s’ha notificat ja a l’Ajunyament i que els tècnic municipals després d’un estudi han explicat que aquest informe té una “manca de rigor tècnic i jurídic”.  Segons els tècnic “les conclusions del pèrit manifesten el desconeixement de la normativa de les administracions públiques. Més enllà d’evidenciar conclusions mancades d’arguments, també s’ha constatat que en cap cas es respon a l’objecte del peritatge: la correspondència de les factures amb l’obra executada i material instal·lat, i si els preus ho eren de mercat”.

L’Ajuntament ha comunicat que acreditarà davant el jutjat en la fase corresponent tota l’argumentació exposada.