.

Amb motiu del Dia internacional contra la violència de gènere, aquest migdia ha tingut lloc, al Pati del Castell, l’acte institucional amb la lectura del manifest. L’acte ha anat a càrrec de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Torredembarra, a través de l’equip del SIAD, servei d’informació i atenció jurídica i psicològica adreçat a totes les persones, sense distinció de gènere, però tenint una cura molt especial de les dones i els seus fills, en tots els àmbits relacionats amb la vida personal, familiar, laboral i social i molt especialment a aquelles persones afectades per la violència masclista.

Des del SIAD es destaca que les dones que es veuen exposades a maltractaments denuncien massa poc, així enguany es quantifica que de les 44 dones assassinades a l’Estat espanyol fins al 31 d’octubre, només 9 havien denunciat prèviament, es a dir el 20% del total, i 5 d’elles comptaven amb mesures de protecció. Per altra banda, des de la variable de convivència, el 63% de les dones assassinades convivien amb l’agressor, mentre que el 37% restant no convivien i es trobaven en procés de separació o en fase de ruptura, per tant són dones que han hagut de fer front a la ràbia i a la manca d’acceptació de l’home agressor pel fet d’haver decidit separar-se.

Les dades de Torredembarra

Del mes de gener al mes d’octubre de 2017, el SIAD ha atès 343 persones (amb 903 visites en primera acollida i seguiments). D’aquestes, 294 han estat dones i 49 homes. S’han realitzat 75 assessoraments jurídics i 268 casos han estat d’atenció psicològica. El nombre de dones ateses i detectades en situació de violència de gènere ha estat de 33, de les quals 27 amb violència manifesta amb situació de risc, que han patit maltractament físic, psicològic, econòmic, social i ambiental.

Paral·lelament, la Policia Local de Torredembarra ha recollit un total de 28 denúncies per violència de gènere i 2 denúncies per trencament de condemna d’ordre d’allunyament.