.

Imatge dels homenatgeats

Imatge dels homenatgeats

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona va convocar aquest cap de setmana 120 comensals al Centre Tarraconense El Seminari per celebrar l’aniversari d’or i de plata en l’exercici de la professió de sis companys i companyes.

L’acte va consistir en una visita guiada a les renovades i modernitzades dependències del Seminari (biblioteca, claustre, sales d’actes, llibreria) i en un sopar a càrrec de la firma restauradora Provisions, en el transcurs del qual es van atorgar les distincions professionals.

Concretament, es va retre homenatge a Marià Casas i Francesc Sas (pels seus 50 anys de professió d’aparelladors), i a Josep Maria Guasch, Pedro Orrego, Josep Maria Claramunt i Maria del Carmen Cárcamo (pels seus 25 anys). També es va donar la benvinguda als nous col•legiats i col•legiades, preferentment gent jove graduada universitària. A aquest acte de germanor, van assistir el president de diversos col•legis d’aparelladors de Catalunya: Julio Baixauli (Tarragona i Catalunya) Joaquim Romans (Girona) i Ramon Ferré (Terres de l’Ebre).

Construcció i planejament

Com a autoritats destacar la participació, en nom de l’Ajuntament de Tarragona,de la consellera de Llicències i Disciplina Urbanística, Victòria Pelegrín, i, en nom de la Generalitat de Catalunya, del secretari d’Habitatge i Mobilitat Urbana, Carles Sala.

En el seu parlament, el responsable de l’administració catalana, va voler transmetre un missatge d’esperança i alhora de precaució i va destacar que “estem al final d’una crisi en la que, quan en sortim, res serà igual que abans: els crèdits a la llar i a la promoció d’habitatges tornaran però amb fòrmules diferents als de la dècada prodigiosa, del 1997 al 2007”.

Carles Sala també va fer èmfasi en què es pensi més “en allò que ja està construït”. A Catalunya, hi ha reserves de tot tipus de planejament suficient per a un període d’entre 40 i 50 anys. L’activitat de rehabilitació supera actualment a l’obra nova. Els professionals de l’arquitectura tècnica està reinventant el seu ofici i s’incrementen les activitats relacionades amb la certificació energètica, la seguretat, la formació, el control, i altres.