.

.

TOTS 21


Imatge d'arxiu d'edificis en construcció. Foto: Cedida

Imatge d’arxiu d’edificis en construcció. Foto: Cedida

El 2023 no ha començat amb bon peu en obra nova al sector de la construcció que ha viscut una davallada de la seva activitat durant els primers quatre mesos de l’any. Així és desprèn de les dades que ha donat a conèixer el Gabinet Tècnic de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), i que situen en el 37% la davallada en el nombre d’habitatges residencials nous que s’han iniciat entre gener i abril.

En aquest període, se’n van iniciar 213, xifra llunyana a les 339 també iniciades durant el primer quadrimestre, de l’any 2022, i que suposa un 37% menys. La inversió baixa també un 13% i arriba als 37 milions d’euros. La caiguda també es fa evident en la construcció en bloc que ha baixat més d’un 65%, iniciant-se tan sols 63 habitatges d’aquesta tipologia.

Amb tot, l’evolució a mig termini, tant pel que fa a obres com a nombre d’habitatges, ha crescut des de l’any 2013. El mateix po­dem dir de la inversió econò­mica, la més important des de 2010, excepte el 2022 quan va arribar gairebé als 40 milions d’euros. Per tant, fent aquesta apreciació, les dades no són tan dolentes.

Per municipis, dels 10 més representatius, Cambrils i Reus són les úniques poblacions on creix el nombre d’habitatges nous, més d’un 56% i arriba als 36 al primer quadrimestre de 2023. La resta de poblacions queden molt per sota de les xifres d’anys anteriors.

En canvi, el sector de la rehabilitació, entre ge­ner i abril de 2023, ha continuat la seva pujada al voltant d’un 9%, respecte el mateix període de l’any anterior. Al primer quadri­mestre de 2023 s’han encetat 435 obres de rehabilitació. La rehabilitació continua la ten­dència positiva des de l’any 2008. A mig termini gairebé s’han do­blat el nombre d’obres. La inversió econòmica també s’ha multiplicat, passant dels 12 milions d’euros als gairebé 30, entre gener i abril de 2023.

Tot i el bon comportament, aquestes dades encara no incorpo­ren les inversions per a la rehabilitació energètica que han de suposar els fons Next Generation EU. En tot cas els municipis on s’ha fet més rehabilitació aquest primer quadrimestre, són Cunit, Cambrils, Tarragona i Valls. Per contra, les dades han baixat a Reus, Salou, Calafell o el Vendrell.

Globalment, l’activitat el primer quadrimestre d’aquest any creix al voltant d’un 14%, respecte el 2022, continuant la tendència positiva i sempre des de 2021 per sobre de les 3.000 intervencions. Un aspecte important que es desprèn de les dades del primer quadrimestre 2023, i que mostren les expectatives del sector turístic en un estiu amb aparences de recuperació, és el creixement de sol·licituds de certificats d’habitabilitat per a la petició de cèdules.

La cèdula és imprescindible per donar d’alta els serveis, llogar o vendre un habitatge, i les sol·licituds havien pujat habitualment entre març i maig, impulsades pel lloguer turístic i les segones residencies. L’increment del 15%, aquest primer quadrimestre, confirma les expectatives del sector turístic en una recuperació, si més no, del lloguer turístic de cara a l’estiu de 2023.

Entre gener i abril de 2023, el nombre de sol·licituds realitzades al portal web Obres Amb Garantia www.obrascongarantia.com arriba a les 225, gairebé un 50 % més que al mateix període de 2021. El motiu de l’augment és que aquesta plataforma afegeix, des de finals d’abril de 2022, l’opció de sol·licitar l’estudi de viabi­litat dels ajuts “Next Generation” a la rehabili­tació energètica. Aquesta està destinada a comu­nitats, administradors i propietaris, interessats en sol·licitar-los i, en molt poc temps, és el treball més sol·licitat a la plataforma, per sobre dels certificats d’habitabilitat o els CEE. Durant l’any 2022 es van rebre un total de 110 peti­cions relacionades amb les Subvencions Next Generation EU, i en el que portem d’any 2023, ja s’han rebut prop de 50 peticions.