.

Imatge de The Palm Tree de Salou

Imatge de The Palm Tree de Salou

El portal d’internet TripAdvisor, que recull les opinions de viatgers més llegides del món, ha publicat en el rànking de Restaurants millors valorats de Catalunya. Segons aquest portal, on voten els clients directament i hi expressen les seves opinions, el  restaurant The Palm Tree, ubicat al carrer Valls 8, de Salou està situat com el número 1 del rànquing d’un total de 241 restaurants que conformen aquest llistat.

En quarta posició, apareix també un altre restaurant de Salou, The Guinness Tavern situat al carrer Alfonso V. Es tracta d’un recull dels restaurants més populars i preferits pels turistes que visiten els diferents municipis de Catalunya.