.

En data 4 de març de 2019 s´ha presentat, per part del Club de Fútbol Reus Deportiu SAD, petició de concurs voluntari de creditors al Deganat dels Jutjats de Tarragona. La seva tramitació s’haurà de fer al Jutjat Mercantil de Tarragona.

En aquest escrit, s’acredita un passiu inicial de 7.868.241,52€ i un actiu inicial de 5.403.327,11€.