.

.

TOTS 21


L'edifici dels Jutjats de Tarragona

El Departament de Justícia ha posat en marxa un pla de treball de reforç per donar suport als registres civils de Catalunya més sobrecarregats per poder fer front a l’allau de jures de nacionalitat després que el Ministeri de Justícia posés en marxa un pla intensiu de tramitació dels expedients de nacionalitat acumulats a la Direcció General dels Registres i del Notariat des de l’any 2010. Aquest reforçarribarà properament a Tarragona.

Aquest pla intensiu del Ministeri ha comportat una allau d’expedients a tot l’Estat, uns 500.000 aproximadament, dels quals 145.000 corresponen a Catalunya. Aquest pla de reforça ha estat aprovat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i es va posar en marxa el 3 de febrer. L’equip està integrat per deu funcionaris dels cossos de personal al servei de l’administració de justícia, dos dels quals són gestors processals i administratius i vuit, tramitadors.