.

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García. Foto: Anna F. (Ajuntament)

El pròxim 21 d’octubre s’iniciaran les obres d’urbanització del Parc del carrer de Lleida, en una superfície total de 3.062,36 m2 i amb un pressupost de 322.924,80 € (amb IVA inclòs). L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa Tecnología de Firme S.A. i està previst que s’allargui fins al finals del mes de febrer. L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat aquest matí que el principal objectiu d’aquesta actuació urbanística tan esperada és la de crear un nou pulmó verd dins del nucli urbà de Torredembarra, introduint un nou espai lliure dins d’un nucli amb molta edificació residencial. Tot plegat, permetrà crear d’un nou espai públic per a l’esbarjo de persones de totes les edats així com d’animals de companyia; introduir equipament per incentivar l’ús de la nova zona verda per part de grans i petits: jocs infantils, equipament de parc de salut, petanca, etc.; crear un espai per a espectacles, actes públics i actuacions de petit format, amb la construcció d’un escenari, i enjardinar amb espècies de vegetació autòctones del Mediterrani per tal de facilitar el seu manteniment i poder treballar, a través de recorreguts pel parc, la formació en la flora de l’entorn.

Al seu torn, el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, ha exposat les principals característiques del futur parc com el fet que no es tancarà per tal de facilitar al màxim l’entrada de persones per qualsevol dels seus límits. També ha comentat que la característica que condiciona més la urbanització d’aquesta zona és el pendent important que existeix a l’interior del solar. Per aquest motiu, el parc s’organitzarà a partir de diferents plataformes, que de sud a nord, seran: escenari, petanca, jocs infantils de gran i petit format, zona d’accés a l’estació transformadora, espai de socialització d’animals de companyia i parc de salut.

A banda de l’estructura general del parc, cal destacar la vegetació proposada ja que es vol dotar la zona d’una vegetació exclusivament mediterrània, especialment de l’àrea del Baix Gaià, combinant arbrat, planta arbustiva, aromàtica i trepadora. Es preveu que en un futur es pugui complementar amb un projecte de senyalística i informació de cadascuna de les espècies plantades perquè pugui convertir-se en un espai formatiu sobre la vegetació autòctona.

En relació a l’enllumenat, es preveu resoldre tota la il·luminació del parc amb dos tipus de lluminàries diferents, una amb la funció d’il·luminació general i l’altra per il·luminar més puntualment el recorregut. Pel que fa al mobiliari urbà, s’instal·laran bancs, papereres, tres fonts d’aigua i es delimitarà la zona per animals de companyia amb una tanca perimetral.

Actualment, en el solar que està qualificat urbanísticament com a zona de parcs i jardins, existeixen dues zones diferenciades: la part sud que es troba asfaltada i s’està utilitzant com a aparcament d’ús públic, i la part superior que és una zona de paviment terrós, destinada principalment al passeig i l’esbarjo de gossos.

L’actuació es finança amb recursos propis de l’Ajuntament de Torredembarra i amb una subvenció de 147.000 € de la Diputació de Tarragona a través del Pla d’Acció Municipal (PAM) del 2019.

Redacció