.

.

TOTS 21


El diputat Xavier Sabaté

El grup socialista al Parlament de Catalunya ha presentat una proposta de resolució en la què s’insta al Govern de la Generalitat a ordenar a l’empresa mixta Grecat, concessionària per tractar residus especials, que deixi d’estudiar i, en el seu cas, d’ofertar, el tractament de residus provinents d’armes químiques com les emprades en el conflicte de Síria.

“L’empresa Grecat no està preparada ni en les seves instal·lacions, ni en els seus protocols d’actuació, ni disposa de personal adient per tractar residus provinents d’armes químiques com les utilitzades en la guerra civil que pateix Síria”, ha dit el diputat Xavier Sabaté.

Així mateix, la proposta de resolució socialista emplaça al Govern a no tractar residus químics de cap altre conflicte bèl·lic en el futur i a reiterar el compromís de Catalunya amb els valors de la pau i la no violència i el seu foment en l’àmbit mediterrani.

En la mateixa línia, el PSC ha registrat al Parlament una bateria de preguntes a fi i efecte de conèixer si el Govern de la Generalitat coneixia aquest possible tractament d’armes químiques provinents de Síria a territori català.

“Volem saber quina va ser la reacció del Govern en conèixer aquesta possibilitat, si està d’acord amb les paraules del Director General de l’Agència de Residus de Catalunya en el sentit que Catalunya disposa d’instal·lacions adequades per tractar els residus provinents d’armes químics sirianes, i si és cert que l’empresa Grecat té en fase d’estudi la possibilitat de tractar aquest armament químic procedent de la guerra civil de Síria”, ha explicat el diputat tarragoní Xavier Sabaté.