.

Pau Pérez, en una imatge d’arxiu. Foto:Mauri

El conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda i vicepresident d’Ematsa, Pau Pérez, ha afirmat que el preu de l’aigua s’incrementarà l’any vinent de mitjana un 1,2% a Tarragona, “el que representa una congelació efectiva de la tarifa perquè l’increment serà per sota de l’IPC”. Això representa un augment de 8 cèntims mensuals en el preu de l’aigua i 0,10 pel clavegueram pel consum mitjà de 12 metres cúbics d’aigua al mes, que és el consum que correspon a una família de 4 membres. Pel que fa als abonats d’industrial comercial l’increment mitjà és de 0,18 euros al mes al bimestre.

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona va mantenir congelat el preu de l’aigua de 2009 a 2011. Aquell any es va produir un increment del 3,92% a conseqüència de l’anunci del Govern de la Generalitat de gravar les factures de l’aigua pel fort endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Paral·lelament a aquest increment es va crear un fons social per bonificar a les persones amb escassos recursos. Uns ajuts que s’han anat incrementant any rere any fins a situar-se, enguany, als 95.000 euros. Del 2014 al 2017 el preu de l’aigua i del clavegueram també es va congelar.

Fort increment de la partida per bonificar el rebut de l’aigua i nova tarifa social

El Fons Social Extraordinari destinat a bonificar el rebut de l’aigua a persones en situació de precarietat econòmica es veurà incrementat en 15.000 euros. És a dir, l’any passat es van destinar 95.000 euros a bonificar el rebut de l’aigua a les persones amb precarietat econòmica, mentre enguany hi ha un increment de 15.000, per la qual cosa es destinaran 110.000 euros.

Es tracta de l’increment més significatiu d’aquesta partida des que fa 4 anys es van crear aquests ajuts socials. L’any passat van beneficiar-se 424 famílies tarragonines. Recordem que aquest Fons Social Extraordinari es va crear fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i Ematsa. Aquest acord és una eina més per pal·liar els efectes de l’actual crisi econòmica. Per aquest motiu, està adreçat a les persones que no poden abonar a l’empresa Ematsa l’import del servei d’aigua potable i clavegueram. Així mateix, tant l’Ajuntament de Tarragona com Ematsa refermen la seva voluntat de no tallar l’aigua a ningú per qüestions de vulnerabilitat econòmica.

A més a més, es crearà per l’any vinent la Tarifa Social que és una mesura més per ajudar a les famílies en situació de vulnerabilitat i que consisteix a aplicar un preu més baix en els rebuts de l’aigua i el clavegueram. El cost d’aquesta acció s’estima que será de 22.000 euros.

COMPARATIVA TARIFA DOMÈSTICA CATALUNYA

Preu domèstic 10 ciutats >100.000 hab (12m3/mes)

Mitjana = 1,45 €/m3

Tarragona = 0,91 €/m3

Diferència = 0,54 €/m3 (-59%)

D’altra banda, el Consell d’Administració de l’Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) va aprovar destinar 4.570.710 euros en reposició i millores de la xarxa, dels quals 3.670.710 seran per millorar la d’aigua i els 900.000 restants per renovar la de clavegueram. “Aquestes millores –explica Pérez- es concreten en diverses actuacions de millora de les infraestructures existents a l’abastament al municipi de Tarragona, des de la renovació de canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament fins millores a la seguretat de les instal·lacions”.

Es preveu renovar la canonada de distribució en alta d’aigua potable des del dipòsit de l’Oliva fins al Camí del Cementiri, renovar i mallar la xarxa de distribució d’aigua potable de la urbanització de Cala Romana, als barris de Llevant, renovar i mallar la xarxa de distribució d’aigua potable dels barris d’Icomar i RiuClar, al barris de Ponent, i la instal·lació d’una nova canonada de transport en alta d’aigua potable des dels dipòsits de Sant Pere i Sant Pau fins a la Potabilitzadora al barri de Sant Salvador. En total es preveu renovar e instal·lar més de 8.000 metres de canonades d’aigua potable de diferents diàmetres, dels quals més de 7.000 metres es corresponen a renovacions d’antigues canonades de fibrociment.

Pel que fa al clavegueram està previst renovar trams de la xarxa que presenten deficiències estructurals. Es preveu renovar total o parcialment els col·lectors de clavegueram i escomeses dels carrers August, Pau Casals, Ixart, Assalt, Passeig de les Palmeres, Pons d’Icart, Ardenya i Caputxins. També es renovarà trams de la xarxa de clavegueram a les urbanitzacions de Cala Romana i Bon Sol. En total es preveu renovar més de 1.500 metres de col·lectors de la xarxa de clavegueram. Més endavant, també està prevista la renovació total o parcial de col·lectors de clavegueram de diverses zones de Ponent.

Aquest paquet de mesures de millora de la xarxa d’aigua i clavegueram suposa l’esforç econòmic més important en aquesta matèria que fa l’empresa d’aigües de Tarragona.