TOTS 21

Teo Fuster, portaveu del PP a Creixell

Teo Fuster, portaveu del PP a Creixell

El Partit Popular de Creixell ha denunciat que l’equip de Govern de la localitat “no ha vetllat pels interessos dels residents de Creixell en la concessió de les parades del futur mercat municipal” assegurant que “s’ha incomplert el plec de clàusules de la concessió que exigia exclusivitat en aquestes concessions per als residents al nostre municipi”. El portaveu dels populars, Teo Fuster, ha explicat que “en el plec de clàusules que va signar el govern del PP al 2009, s’exigia exclusivitat en les concessions per als residents de Creixell en un termini mínim de 3 mesos a partir de la concessió de la llicència d’obres, que va ser a finals de juliol d’aquest 2014; aquest període es va ampliar a proposta de la concessionària en 1 mes més, per tant 4 mesos després de la llicència”.

Fuster ha denunciat que “aquest punt del plec s’ha incomplert, donat que aquest termini acaba ara, i en canvi ens trobem que de les 10 parades que té el mercat, 6 ja estan adjudicades a gent de fora de Creixell i només 4 són per a veïns del municipi”.

El portaveu ha culpat l’equip de Govern actual de “no estar a sobre del tema vetllant pels interessos dels habitants de Creixell, assegurant-se que es complia el plec de clàusules” i ha assegurat que “molts comerciants i emprenedors ens han fet arribar la seva indignació al respecte, per com s’ha portat el tema i sobretot per la nul·la implicació de l’equip de Govern, perquè creuen que no ha vetllat pels seus interessos i a actuat amb desídia amb aquest tema”.

Fuster ha exigit que la concessionària “aturi immediatament els contractes que té a dia d’avui per revisar quins habitants de Creixell estan interessats  en una parada, en compliment de les bases de la concessió” i també que l’Ajuntament “lideri d’una vegada aquest tema i s’asseguri que es compleixi el que està signat, és a dir, el que beneficia als comerciants i emprenedors del nostre municipi, i no als foranis”.