.

.

TOTS 21


El tràfic total durant març 2023 és de 2,8 milions de tones. Foto: Cedida

El tràfic total durant març 2023 és de 2,8 milions de tones. Foto: Cedida

El Port Tarragona tanca el primer trimestre de l’any 2023 assolint un triple rècord en moviment de cereals a les seves instal·lacions. Per una banda, amb 529 mil tones de cereals durant el mes de març, multiplicant per 3,2 el tràfic de març de l’any 2022. Per altra banda, amb el moviment d’ 1,8 milions de tones de cereals el primer trimestre 2023, un creixement del 65,9% respecte al mateix trimestre del 2022 i, finalment, el millor resultat de 12 mesos consecutius amb 4,97 milions de tones de cereals. El tràfic total durant aquest març també presenta unes xifres a l’alça . Els 2,8 milions de tones assolits que representen un creixement del 46,7% respecte de març 2022. Les dades acumulades de tot el tràfic durant el primer trimestre de 2023 reflecteix un moviment de 8,52 milions de tones, un increment del 15,5% vers el primer trimestre de l’any 2022.

Les dades del mes de març 2023 confirmen la bona evolució de l’activitat portuària al Port Tarragona, amb la recuperació del tràfic de líquids a doll i la fortalesa en el creixement d’agroalimentaris. Ucraïna continua sent el principal origen de cereals amb 859. 000 tones en el primer trimestre, seguit de Brasil, amb 413.000 tones, i Letònia amb 154.000 tones.

Resum primer trimestre
El Port de Tarragona ha mogut 8,52 milions de tones durant els primers tres mesos de l’any, de les quals 2.825.053 tones han estat en el mes de març, que es tradueix en un creixement del 15,5% respecte gener-març 2022.

Líquids a doll
En el tancament de març, es destaca el tràfic dels líquids a doll amb un moviment mensual d’1,7 milions de tones, un 33% d’augment respecte de març 2022. La recuperació trimestral és també significativa en aquest tràfic amb 5 milions de tones representant un increment del 5,4% vers el primer trimestre del 2022.

Sòlids a lloure
Per altra banda, els sòlids a lloure on estan incloses mercaderies com els carbons, cereals, pinsos, farines i altres mercaderies agroalimentàries representen una variació positiva durant el mes de març d’un 194% respecte de març 2022 i un 56,2% de creixement en dades acumulades del trimestre.