.

.

TOTS 21

Imatge aèria del Port de Tarragona. Foto: Cedida

Imatge aèria del Port de Tarragona. Foto: Cedida

Port de Tarragona tanca l’any 2022 amb 30.036.969 tones en tràfic de mercaderies, un resultat impulsat principalment pels productes agroalimentaris i per la càrrega general. Aquest resultat ha estat possible perquè Port Tarragona ha estat una porta estratègica per a l’entrada de productes agroalimentaris al mercat peninsular durant l’any 2022, especialment en els últims mesos de l’any, ja que el tràfic de cereals, pinsos i farines ha establert un nou record històric amb 5,95 milions de tones, superant els 5,76 milions de tones de l’any 2019. Port Tarragona tanca l’any 2022 amb uns ingressos de gairebé 64 milions d’euros, un 20% més que el 2021, en el qual va obtenir uns resultats de 53,23 milions d’euros. El resultat total de 2022 se situa lleugerament per sota del de 2021, un 5,1 % menys, si comparem els tràfics globals marítims i terrestres d’un any i altre. Per al Port de Tarragona, “les xifres de tràfics 2022 segueixen, en general, la línia del conjunt del sistema portuari estatal i, en particular superen els 30 milions de tones, la qual cosa situa el Port de Tarragona entre els 10 ports amb major volum de mercaderies”. 

Els responsables de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) consideren que “són uns bons resultats si tenim en compte els reptes que el Port ha hagut de fer front durant 2022, per un costat, els efectes de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia en el tràfic de cereals i de cru de petroli, l’increment del preu de l’energia i la inflació, i per un altre, la situació al hinterland portuari, amb l’aturada d’activitat del principal client de clúster petroquímic de Tarragona durant dos mesos per realitzar inversions per 100 milions d’euros i els efectes en els rendiments derivats de les negociacions per l’adaptació a la nova normativa reguladora de l’estiba”. 

L’APT obre l’etapa Rumb #EcoPort2027 atès que “la solidesa econòmica del Port permetrà seguir amb bon ritme el cicle inversor en les infraestructures estratègiques que permetran que el Port de Tarragona enfronti amb garanties d’èxit un futur marcat per la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació econòmica”. 

Rècord d’agroalimentaris
Els productes agroalimentaris han estat protagonistes a principis de 2022 per la preocupació per l’efecte sobre les exportacions d’Ucraïna a causa de l’agressió russa i, a finals d’any, per l’arribada de més d’1 milió de tones només al mes desembre. Els sòlids a lloure és el grup de mercaderies que més ha crescut en aquest 2022, arribant als 9,32 milions de tones, la qual cosa significa un increment del 20,4% respecte de 2021. Dins d’aquest grup, el tràfic de cereals i farines han establert un nou record històric amb 5,95 milions de tones, superant els 5,76 milions de tones de l’any 2019. 

La importació de cereals ha estat molt important per les males collites a Espanya i França a causa de la sequera i, malgrat la guerra, Ucraïna ha pogut exportar gràcies al corredor alimentari impulsat per les Nacions Unides i gestionat per Turquia. Tant és així que Ucraïna ha estat el principal país d’origen dels cereals amb 1,32 milions de tones (l’any 2021 van ser 762.000 tones), un augment molt significatiu respecte a l’any anterior. El segon origen és Brasil amb 1,23 milions de tones (l’any anterior es van moure 527.000 tones) i, amb xifres menors, Bulgària (245.000 tones), Lituània (227.000 tones), EUA (220.000 tones) i Romania (213.000 tones). 

També, enquadrat dins d’aquest grup de mercaderies, cal destacar el bon comportament del carbó i el coc del petroli amb 2,9 milions de tones mogudes (principalment amb destinació Itàlia, a l’illa de Sardenya). 

Líquids a doll
Els líquids a doll tornen a registrar les millors xifres absolutes dels tres grans grups de mercaderies. L’any 2022 es va tancar amb 17,66 milions de tones, un descens d’un 16,4% respecte de l’any 2021. En el paquet energètic s’ha deixat notar el període d’inactivitat del client principal del Port per poder fer inversions de fins a 100 milions d’euros en la millora i la modernització de les instal·lacions del Complex Industrial de Tarragona. L’aturada de quasi dos mesos s’ha deixat notar en els següents productes energètics: en el cru de petroli, que s’ha situat en 7,85 milions de tones; el fueloil en 2,3 milions de tones, el gasoil amb 543 mil tones i els altres productes petrolífers, 2,8 milions de tones, que han registrat un decrement total de 2,277 milions de tones. 

Imatge del moll de la Química. Foto: Cedida

Imatge del moll de la Química. Foto: Cedida

No obstant això, cal destacar el cas de productes que, sense assolir xifres rècord, obtenen dades significatives, com els biocombustibles amb un increment del 18,9% respecte a 2021 o els gasos energètics del petroli amb 1,35 milions de totes amb un creixement del 44,3% respecte de l’any 2021, la qual cosa reflecteix l’aposta i el treball del Port i l’efecte de les inversions realitzades per les empreses que operen en el moll de la Química i la resta de les instal·lacions per líquids. 

Càrrega general
La càrrega general ha registrat un augment del 4,9% el 2022 respecte a l’any anterior. Mentre que el 2021 es van registrar 2.282.446 tones, el 2022 van ser 2.395.217 tones. Presenten bons resultats els moviments de mercaderia general convencional amb 1,61 milions de tones, el segon any del rànquing i, dins d’aquesta categoria, els productes siderúrgics amb 604.000 tones (marítim) i 56.600 tones (terrestre), també segon millor any, tot i registrar -en ambdós casos- dades inferiors a les de l’exercici 2021. 

Una xifra rellevant de 2022 són les 775.829 tones en contenidors, una xifra que representa un increment del 58,4% respecte a 2021, on es va ratllar el mig milió de tones (489.760 tones). Des del punt de vista del nombre de TEU manipulades (Twenty-Foot Equivalent Unit), 2022 registra un augment del 52,2% respecte a l’any 2021, passant de les 54.758 a les 83.335 unitats, derivat de l’arribada durant uns mesos de vaixells de la naviliera MSC. 

El moviment del paper i pasta de paper amb un 454.000 tones suposa un increment del 9% respecte de l’any 2021. 

Finalment, el bon comportament de la càrrega general també ha estat gràcies a l’augment de moviment de vehicles que passen pels molls tarragonins. S’ha passat dels 135.378 vehicles moguts l’any 2021 als 171.615 de l’any 2022, el que suposa un creixement del 26,8% i de 36.237 unitats en xifres absolutes. A aquestes xifres caldria afegir els 76.318 vehicles moguts per trànsit terrestre, la qual cosa fixa el total de vehicles moguts en 27.933 unitats. 

El moviment de vehicles ha tingut també un bon comportament. Foto: Cedida

El moviment de vehicles ha tingut també un bon comportament. Foto: Cedida

Aquestes bones xifres venen acompanyades per la bona valoració atorgada pels fabricants d’automòbils en l’enquesta d’ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions) de 2021. L’Estudi de valoració de la logística marítimo-portuària situa el Port Tarragona al capdavant del rànquing de ports per a aquest servei amb una nota de 4,4 sobre 5, juntament amb el Port de Pasaia per segon any consecutiu. 

Bons resultats econòmics
En l’apartat de resultats econòmics, el Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2022 amb uns ingressos de més de 63,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un 20e més que l’any 2021. L’EBITDA ha estat de 36,95 milions d’euros, mentre que el resultat d’explotació és de 13,4 milions d’euros, tres vegades més que al 2021. 

Pel que fa a altres indicadors econòmics, l’any 2022 es van invertir 24,1 milions, la qual cosa representa un compliment del 76% del pla d’inversions i un cash flow de 34,2 milions d’euros, i presenta una tresoreria de 52,4 milions d’euros. 

La robustesa econòmica del Port permetrà donar un nou impuls al cicle inversor en infraestructures estratègiques que garanteixin la competitivitat i la sostenibilitat del Port de Tarragona. La nova presidència de Saül Garreta fa una aposta decidida per la descarbonització del Port amb el convenciment que “els primers a assolir una activitat 100% sostenible, seran els que aconseguiran un millor posicionament en la nova economia i, per tant, ser els més competitius”. 

Rumb #EcoPort 2027
Un cop assolits els principals objectius del cicle inversor “Horitzó 2023”, el Port de Tarragona vol donar un nou impuls a les infraestructures estratègiques, obrint una nova etapa inversora més sostenible: Rumb #EcoPort 2027, per aconseguir posar en marxa les infraestructures que permetin fer front als reptes de la diversificació de tràfics, la transició energètica i la transformació econòmica sostenible del Port i del seu hinterland. 

Simulació del futur contradic de Ponent. Foto: Cedida

Simulació del futur contradic de Ponent. Foto: Cedida

Rumb #EcoPort2027 consistirà en una empenta final a la construcció de les infraestructures estratègiques portuàries i en la posada de les bases per a la transformació del Port en una infraestructura verda i sostenible:

  • Contradic de Ponent, element protector:  L’any 2027 és la data de finalització de la construcció del contradic de Ponent. Aquesta futura infraestructura és molt representativa del tractament mediambiental del nou cicle inversor del Port de Tarragona. El Pla director d’infraestructures del Port de Tarragona inclou la construcció del contradic de Ponent i un moll adossat a la primera fase de desenvolupament de la zona sud del Port. L’APT continua fent passos endavant amb el projecte, ja que en aquests moments l’Estudi d’impacte ambiental es troba sotmès a informació pública. Aquest projecte, presentat en públic el 10 de febrer sota el lema “Cal·lípolis, l’Equilibri Sostenible”, suposarà una actuació a la costa sense precedents, ja que integra el nou contradic amb el paisatge, inclou l’ús social d’aquesta infraestructura i suposarà la consolidació definitiva de la platja de la Pineda. Al mateix temps, el contradic potenciarà la seguretat del Port davant de riscos mediambientals, ja que reduirà la bocana a 450 m i permetrà traslladar les activitats de la mono boia a l’interior del port.
  • Zona d’Activitats Logístiques (ZAL):  La ZAL també és una infraestructura amb un enfocament sostenible, ja que comptarà amb un urbanisme amb nombroses millores ambientals. Es maximitzaran les superfícies verdes, vegetades amb espècies autòctones de la zona i amb un baix consum hídric. Aproximadament 180.000 m³ de superfície verda (19% del total de la ZAL). Aquestes zones serviran per disminuir la temperatura del terra (en no estar pavimentades) i fixar CO2. Les energies renovables també tindran un gran protagonisme en el desenvolupament de la ZAL. Està previst establir l’ús de panells fotovoltaics a les teulades de les naus logístiques que han de construir, en el futur, pels usuaris i a les zones d’aparcament de camions. El sostre edificable de la ZAL és de 250.000 m², que de manera inicial s’estima que podrien generar uns 75 MWh de potència amb panells de 300 W, fet que suposa una reducció de 60 t/any de CO2.En aquests moments, està finalitzada l’obra de vial perimetral; la construcció del pas sota l’autovia de Salou-Tarragona C-31B s’ha iniciat recentment; la rotonda de la C-31B, davant de l’empresa DOW, entrarà durant el segon trimestre d’enguany en fase de licitació; i la desviació del canal de desguàs, en construcció en aquests moments, es preveu que acabi el pròxim mes d’abril.
  • Xarxa Natura 2000:  Per la part mediambiental, la Xarxa Natura 2000 podria iniciar-se la licitació abans de l’estiu, mentre que les obres podrien començar a mitjans o finals d’estiu amb una durada prevista de 12 mesos.
  • PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo: La primera fase de la construcció es va donar per acabada a finals de 2022, ara es treballa per adjudicar la 2a fase constructiva, que comptarà amb un pressupost de 22 milions d’euros i consistirà en la urbanització de la terminal, on es formigonarà l’esplanada, s’instal·larà l’enllumenat i es realitzaran les connexions ferroviàries, tant internes com externes amb els dos punts de connexió amb la xarxa d’ADIF.
  • PortTarragona Terminal La Boella: Segueix endavant el projecte d’ampliació i modernització de la Terminal de la Boella per acollir 16 trens diaris, 8 d’entrada i 8 de sortida, quan assoleixi el seu ple rendiment. El projecte compta amb la participació de Combi Terminal Catalonia (CTC) a través de la petició d’ocupació de 130.000 metres quadrats per part d’aquesta Joint Venture liderada per BASF. 

La sostenibilitat com a eix de futur i de competitivitat del Port
La nova etapa Rumb #EcoPort 2027 complementarà el salt endavant cap a una activitat portuària amb menys impacte ambiental i alineada amb la lluita contra el canvi climàtic, amb la potenciació de la intermodalitat, del transport per ferrocarril, de la producció d’energies renovables, de l’economia blava i de la recuperació d’espais naturals. 

Un dels grans esforços per reduir les emissions de carboni i millorar l’eficiència del transport de mercaderies. Port Tarragona impulsarà la descarbonització al sector logístic, potenciant la intermodalitat i el transport per ferrocarril. Durant el 2022 el Port de Tarragona ha mogut gairebé 1 milió de tones per ferrocarril. Això suposa, un cop descomptat el tràfic de trànsit marítim i els líquids a doll (transportats per canonada), més de l’11% del total de mercaderia moguda pel Port. 

En total han entrat/sortit de les instal·lacions portuàries tarragonines 3.119 composicions ferroviàries de les quals 1.778 eren amb càrrega. El tràfic agroalimentari ha assolit màxims històrics, tant en nombre de trens (429) com en volum transportat (333.000 tones), arribant a una quota del 6% del total de cereal transportable. 

Altres tràfics amb una quota molt significativa són els automòbils amb un increment del 40% del tràfic (en tones) i amb un total de 385 trens; el siderúrgic amb 472 composicions; o el de contenidors, per sobre de les 180 composicions amb càrrega, l’any 2022. 

Els experts de l’APT apunten que “el Port té potencial suficient per continuar incrementant el volum de mercaderies transportades per ferrocarril fins a arribar al 15% de quota en un període de temps molt curt”. 

L’any 2022 el Port de Tarragona ha traçat un rumb més decidit i directe per liderar la implementació d’estratègies de descarbonització a través d’accions de transició econòmica i de sostenibilitat ambiental. 

Una de les mesures que el president de l’Autoritat Portuària, Saül Garreta, està impulsant és la creació d’una comunitat energètica. Es calcula, que el Port té una capacitat potencial de producció d’energia solar de 70 MgW només utilitzant les cobertes de magatzems ja existents i sense comptar el potencial de la ZAL o dels aparcaments de vehicles nous. 

A més, el Port de Tarragona està augmentant la generació d’energia fotovoltaica, amb la instal·lació de 490 panells solars al Refugi 1 per generar 200 kWh. En aquest sentit, l’APT també compta amb un pla d’inversions per a l’electrificació dels molls de Balears, Andalusia i Cantàbria, amb 16 milions d’euros destinats a aquesta finalitat. En una altra direcció, l’APT proposa acollir la seu de la Vall de l’Hidrogen Verd per involucrar-se en la producció i el consum d’hidrogen verd. Un projecte en el qual el Port pot ser part important com a infraestructura clau per al territori. 

Finalment, Port Tarragona també aposta per la creació d’una “Anella Blava” a la costa, un conjunt d’accions destinades a la restauració ambiental i paisatgística. La iniciativa inclou l’ampliació de les actuacions per col·locar biòtops i recuperar espècies marines, així com la col·laboració amb la URV i les empreses per protegir i restaurar praderes de posidònia. Un altre eix del projecte d’Anella Blava és la creació d’un ecosistema d’emprenedoria i creació d’empresa per al desenvolupament de l’economia blava en l’entorn de Port-Ciutat.