.

L’execució de les obres tindrà una durada de 6 mesos des de la data de signatura del contracte. Foto: Cedida

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha licitat el projecte de restauració de la Torre d’en Virgili per un import de 577.786,48 euros. Aquest import prové de la subvenció que ha aconseguit a través del programa “2% cultural”, finançat des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i gestionat pel Ministeri de Cultura, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca.

La torre és una construcció medieval del segle XIII, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que està ubicada en el terme municipal de Vila-Seca, prop de la població de la Pineda, en els terrenys que ocupa la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). L’execució del projecte de restauració té prevista una durada de sis mesos des del moment en què s’iniciïn les obres.

L’APT ha iniciat el procés de licitació de les obres de restauració de la Torre d’en Virgili gràcies al programa “2% cultural” que estableix l’obligació de destinar en els contractes d’obres públiques una partida d’almenys el 2% per a treballs de conservació del Patrimoni Cultural o per al foment de la creativitat artística. En aquest fons cultural, i en el cas concret d’aquesta actuació, hi participa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el Ministeri de Cultura, i el seu objectiu és proporcionar ajudes per al finançament de treballs de conservació o enriquiment de béns immobles del Patrimoni Històric.

La Torre d’en Virgili és una construcció del segle XIII que ha estat declarada BCIN està situada en un extrem dels terrenys del Port de Tarragona destinats a acollir la ZAL de Vila-seca. És accessible des de la carretera TV-3146 que uneix La Pineda i Tarragona dins del terme municipal de Vila-seca, i està situada a uns 800 metres del mar. Aquesta torre, que pertanyia a la família Virgili, té les seves arrels a l’edat mitjana i va ser construïda com a punt de guaita i defensa.

Amb aquesta licitació per a la restauració de la Torre d’en Virgili, el Port de Tarragona vol recuperar el patrimoni històric situat dins del domini públic portuari, fomentar-ne la divulgació i facilitar l’accés al públic. L’estat actual de la torre presenta lesions greus per qual cosa és necessària una intervenció important.


Altres notícies:


L’edifici presenta una planta rectangular d’aproximadament 5,60 x 6,60 amb metres, murs d’un gruix de 60 cm aproximadament i uns 11 metres d’alçada. A l’interior, es divideix en una planta baixa i dos pisos i, per sobre dels dos pisos, un terrat. La porta d’accés es troba a la planta baixa. La restauració preveu actuar en aquestes dues plantes superiors que han patit el despreniment de part del forjat i han deixat al descobert l’interior de la torre. El projecte de restauració de la torre, així com la millora dels accessos i l’entorn, preveu la restauració de les façanes i l’adequació de l’interior per a un ús públic futur que permeti el seu accés de forma regulada. Pel que fa a l’entorn de la torre, el projecte que es treu a licitació preveu l’adequació dels accessos per integrar-lo a la ruta patrimonial municipal i facilitar la visita.

De guaita contra el pirates als avions de la Guerra Civil

La Torre d’En Virgili es va utilitzar durant la Guerra Civil com a caseta d’obres i com a torre de vigilància del camp d’aviació de La Pineda. A pocs metres de la torre es conserven les restes d’una de les tres entrades que tenia el refugi subterrani construït també en aquesta època. El projecte de restauració de la Torre d’En Virgili no inclou les edificacions annexes d’època contemporània. No obstant, l’adequació del refugi antiaeri serà objecte d’una rehabilitació en un altre projecte que encara no té data.

La Torre d’En Virgili és considerada una torre de vigilància. Les torres de vigilància o guaita són torres de defensa que es van construir a la costa tarragonina, com a tota la vessant mediterrània de la península, durant els segles XVI i XVII, amb l’objectiu de prevenir les poblacions veïnes dels atacs de pirates el nord d’Àfrica i servir com a refugi pels habitants pròxims a aquestes construccions defensives.

Al terme municipal de Vila-seca hi ha una alta densitat de torres, en gran part, a causa de la presència de petits nuclis de població que existien a la regió amb la conseqüent activitat comercial que generaven. Les torres permetien vigilar el territori des d’una perspectiva panoràmica i avisar la població amb temps per buscar refugi o per a la fugida.

Vila-seca comptava anys enrere amb diverses d’aquestes torres de guaita o defensa per protegir-se de possibles atacs. Moltes d’aquestes torres encara es conserven avui en dia dins del nucli urbà com a element patrimonial i formen part de la ruta per conèixer el centre històric a través dels monuments patrimonials que disposen d’un codi QR que ofereixen la informació en 5 idiomes: català, castellà, anglès, francès i rus. Repartides pel terme també hi ha altres torres de defensa, com és el cas, per exemple, de la Torre d’en Virgili, i també de la Torre d’en Dolça, la Torre de la Pineda, la Torre dels Carboners i la del Mas d’en Ramon.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */