.

Imatge de la presentació de l'embarcació Pelican

Imatge de la presentació de l’embarcació Pelican

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat el servei de neteja de la làmina d’aigua de les dàrsenes del Port de Tarragona a l’empresa Ecolmare, qui posa l’embarcació Pelican 1003, per tal de desenvolupar el servei.

Aquesta empresa té mes d’un centenar d’embarcacions especialitzades en la neteja d’aigües i deu embarcacions tipus Pelican, construïdes amb acer inoxidable, modernes i ecològiques.

L’embarcació Pelican 1003 serà l’encarregada realitzar aquest servei que consisteix en l’extracció de residus i materials sòlids flotants a les aigües abrigades del Port. Normalment aquests residus consisteixen en recipients, garrafes o qualsevol material o sòlid flotant de diferents característiques que, amb aquest nou servei, es dipositaran en els contenidors que l’Autoritat Portuària designi. A més dels residus sòlids, el seu disseny permet que sigui el mitjà ideal per lluitar enfront una accidental contaminació marina per hidrocarburs.

Aquesta moderna embarcació, de 10,80 metres d’eslora, 2,5 metres de màniga i 1 metre de calat, presenta els últims desenvolupaments tecnològics en aquest camp (disseny, materials, comunicacions, …), destacant el seu potent motor de 210 cv, que li confereixen una gran capacitat de maniobra i una major velocitat, de 8 nusos i una velocitat de treball de 2 a 3 nusos, optimitzant així el rendiment en la prestació del servei.

La política ambiental de l’Autoritat Portuària de Tarragona és la guia per a les actuacions més rellevants que es desenvolupen en matèria ambiental, “i es fonamenta en minimitzar impactes ambientals, prevenir la contaminació amb la col·laboració de les empreses portuàries, augmentar la valorització dels residus, optimitzar els recursos naturals i realitzar accions de formació i conscienciació ambiental”, subratlla el Port.

Els èxits assolits pel Port de Tarragona per a cada un de les línies d’actuació mediambiental comporten un clar benefici que es fonamenta en l’optimització de recursos, la disminució de la contaminació i la millora en la gestió de residus del Port de Tarragona i el seu entorn.