.

Vista aèria del Port de Tarragona. Foto: Port

El Port de Tarragona ha registrat un creixement del 10% en l’acumulat dels primers 10 mesos de l’any (28,3M t), sent protagonistes els tràfic de productes siderúrgics, pasta de paper, vehicles i animals vius, entre d’altres. Tot i que el més d’octubre ha estat marcat per un descens del tràfic (19,6%), amb 2,8 M tones, amb les dades acumulades pràcticament totes les partides són positives. Cal remarcar que l’octubre de 2016 va ser el segon millor mes en l’històric del Port, amb una xifra de 3,5 M tones, la qual cosa explica el descens en el mateix període d’aquest any en la comparativa per anys. Si ens fixem només en les dades del mes d’octubre, cal destacar el tràfic de mercaderia general convencional, que creix un 73,9% (161.486 T), i les unitats de vehicles operades (16.532 unitats), que augmenten un 57,7% respecte el mateix període de l’any passat.

Si parlem de dades acumulades, per grups de mercaderies, la majoria de líquids registren una activitat positiva al llarg de l’any (cru, fuel, gas-oli, benzina i propà), amb un creixement d’un 10’6%. Dels granels sòlids es registra un increment global acumulat del 8,6%. Pel contrari, el tràfic de contenidors en la càrrega general i la de cereals, pinsos i farines en els granels sòlids experimenten un descens del 29,3% i l’11,9% respectivament.

Granels líquids

Malgrat que el mes d’octubre ha significat un descens en el tràfic de cru de petroli i altres productes petrolífers respecte el mateix període de l’any passat, l’activitat en els mesos precedents permet que l’acumulat, amb 18,47 milions de tones, sigui el millor de la sèrie del Port de Tarragona.

Bon comportament de la càrrega general convencional no contenitzada

Si parlem de la càrrega general, destaca el creixement fins el mes d’octubre en el tràfic de productes siderúrgics (8,7%), la pasta de paper (29,4%) i els automòbils i les seves peces (35,3% en tones i 32,7% en unitats d’automòbils turisme).

La mercaderia general convencional (no operada mitjançant contenidors) ha obtingut unes bones dades aquest mes d’octubre, amb un creixement del 73,9%, i també en el conjunt de l’any (+ 27,1%). Els principals productes en aquest tipus de tràfic han estat els siderúrgics (335.159 T), la pasta de paper (423.303 T) i els automòbils i les seves peces (240.761 T) i les fruites (67.651 T).

Pel que fa a la pasta de paper, l’evolució del seu tràfic ha estat molt positiva. La major part de la seva operativa es realitza com no contenitzada, 432.303 T de les 459.237 del total. El mes d’octubre ha estat el de més alta activitat al Port per aquest tipus de mercaderia i l’acumulat fins a octubre manté també aquesta primacia en el rànquing.