.

.

TOTS 21


L’objectiu del grup de treball i de la reunió d’avui és augmentar la col·laboració per posar en marxa els sistemes de cooperació que permetin una operativa més eficient del ferrocarril

L’objectiu del grup de treball i de la reunió d’avui és augmentar la col·laboració per posar en marxa els sistemes de cooperació que permetin una operativa més eficient del ferrocarril

Avui, el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset i el director general, Ramon Ignacio García, acompanyats per membres del seu equip, s’han reunit amb representants d’ADIF per celebrar la primera reunió del grup de treball conjunt que ha de permetre una major cooperació de les dues entitats per millorar les connexions i la logística ferroviària i portuària.

La decisió de constituir aquest grup de treball conjunt és fruit de la bona sintonia entre ambdues entitats i de la col·laboració diària que ja es produeix actualment entre ADIF i el Port de Tarragona. ADIF és la responsable, en nom de l’Autoritat Portuaria, de l’operativa dels trens que treballen dins de la zona portuària de Tarragona.

L’objectiu del grup de treball i de la reunió d’avui és augmentar la col·laboració per posar en marxa els sistemes de cooperació que permetin una operativa més eficient del ferrocarril, tant dins de l’àmbit portuari com en termes de connexió del Port amb la xarxa general de ferrocarril, l’arribada del 3er fil, el corredor del mediterrani, etc.

Ferroport

L’objectiu final del Port de Tarragona és arribar a implantar un sistema ferroport eficient i competitiu per optimitzar el transport de mercaderies per via fèrria des del Port cap a la resta de la península i cap a la resta d’Europa. Aquest sistema implica la implementació d’una operativa conjunta del Port i ADIF a partir d’una confluència tècnica i tecnològica que permeti optimitzar la operativa intermodal.

La implementació d’aquest sistema reduiria els temps de càrrega i descàrrega, els temps d’espera, les incidències, etc. que podrien arribar a produir-se si no existeix una total coordinació entre els dos àmbits, portuari i ferroviari.

El Port de Tarragona cerca la potenciació del transport per tren amb la vista posada en un futur proper ja que es preveu que el tercer fil entri en funcionament en pocs anys, la qual cosa situaria el Port amb oportunitat de competir amb els ports del nord d’Europa, a través d’una connexió directa amb ample de via europeu, i amb l’oportunitat d’un major tràfic de mercaderies cap el centre de la península connectant les terminals intermodals de La Boella (ja operativa) i de Guadalajara-Marchamalo (en projecte).

Aquest grup de treball respon a l’interès de la Comissió Europea i la xarxa transeuropea de transports (TEN-T) per Tarragona ja que esdevindrà un node estratègic pel corredor mediterrani, ja que hi conflueixen el ramal del corredor mediterrani cap al sud de la península i el ramal central amb destí Saragossa i Madrid.