.

.

TOTS 21


Una imatge del Moll d’Aragó. Foto: Port Tarragona

El Port ha anunciat l’obertura de la licitació per a l’assistència tècnica en la redacció del projecte de construcció per a l’electrificació del Moll d’Aragó Sud al Port de Tarragona. La licitació proposa un període d’execució màxim d’un any amb un pressupost de fins a 75.000€ (IVA exclòs). El termini de presentació de les sol·licituds per aquest projecte és fins al 19 de febrer de 2024. Aquesta iniciativa marca un pas fonamental cap a la descarbonització del port. L’electrificació del Moll d’Aragó Sud no només contribuirà a reduir les emissions contaminants, sinó que també obrirà portes a noves tecnologies i pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. Aquesta licitació és un pas cap a un futur més net i més sostenible per al Port de Tarragona.

L’electrificació del Moll d’Aragó Sud al Port de Tarragona implicarà diverses millores significatives tant en termes de sostenibilitat com d’eficiència operativa. Algunes de les millores inclouran la reducció d’emissions contaminants, l’eliminació de l’ús de combustibles fòssils per a les operacions portuàries reduirà de manera significativa les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, contribuint a millorar la qualitat de l’aire i la salut pública.

Suposarà una millor eficiència energètica; l’ús de l’electricitat com a font d’energia per a les operacions portuàries permetrà una major eficiència energètica en comparació amb els motors de combustió interna, reduint el consum d’energia i els costos operatius associats. També la reducció de sorolls i vibracions ja que els motors elèctrics tendeixen a ser més silenciosos i generar menys vibracions que els motors de combustió, la qual cosa contribuirà a minimitzar les molèsties sonores i les vibracions a les zones circumdants del port, millorant així la qualitat de vida de les persones del voltant (residents i persones treballadores). A més l’electrificació proporcionarà una base més flexible i adaptable per a futurs desenvolupaments tecnològics, com ara la integració de sistemes de gestió intel·ligent d’energia i la implementació de fonts d’energia renovable complementàries, com ara els panells solars o les turbines eòliques.

L’electrificació del Moll d’Aragó Sud representa una resposta concreta als objectius de descarbonització de l’activitat portuària. Foto: Port Tarragona

Port Tarragona, #RumbEcoPort

L’electrificació del Moll d’Aragó Sud no només contribuirà a la reducció dels impactes ambientals i a la millora de la sostenibilitat del Port de Tarragona, sinó que també promourà una operació més eficient i adaptable, posant les bases per a un futur portuari més modern i sostenible.

Dins del marc de #RumbEcoPort, el Port de Tarragona està impulsant diverses accions mediambientals per promoure la sostenibilitat i reduir l’impacte ambiental de les seves operacions portuàries. Per a Saül Garreta, president del Port de Tarragona, “l’aposta per la sostenibilitat econòmica suposa que cada repte ambiental es tradueixi en una oportunitat d’innovació i de competitivitat que contribueix al progrés i al bé comú”.

Algunes de les iniciatives de descarbonització impulsades pel Port de Tarragona més destacades inclouen:

Implementació de tecnologies verdes

El Port està apostant per la implementació de tecnologies verdes i sostenibles, com ara l’electrificació dels molls per reduir les emissions contaminants i millorar la qualitat de l’aire.

Gestió eficient de residus

S’estan desenvolupant estratègies per a una millor gestió dels residus portuaris, incloent la implementació de sistemes de reciclatge i la promoció de la reutilització dels materials.

Foment de l’eficiència energètica

El Port està compromès amb la reducció del consum energètic i la promoció de fonts d’energia renovable. Això inclou la implementació de mesures d’eficiència energètica en les instal·lacions portuàries i la cerca i instal·lació de alternatives energètiques més sostenibles.

Protecció de la biodiversitat marina

Es duen a terme accions per protegir i preservar la biodiversitat marina a les zones portuàries, incloent la implementació de mesures de protecció dels ecosistemes marins i la restauració d’espais naturals.

Col·laboració amb la comunitat

El Port treballa de la mà amb la comunitat local i altres actors interessats per promoure pràctiques sostenibles i millorar el medi ambient a la regió.

El Port de Tarragona està jugant un paper actiu en la promoció de la sostenibilitat i la protecció del medi ambient a través de diverses accions mediambientals dins del marc de #RumbEcoPort. Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís del Port amb un futur més verd i sostenible per a la regió i més enllà.