.

.

TOTS 21


Ampliació de la dàrsena del moll de Cantàbria. Foto: Port de Tarragona

Ampliació de la dàrsena del moll de Cantàbria. Foto: Port de Tarragona

El Port de Tarragona augmenta la seva línia d’atracada amb la incorporació de 62 metres lineals a la dàrsena auxiliar del moll de Cantàbria, per facilitar el servei auxiliar (servei de practicatge, amarratge, etc.) als vaixells que atraquen a les instal·lacions portuàries. La inversió ha estat de 346.446 euros (sense iva). Amb aquesta actuació, ara la dàrsena compta amb un total de 196 metres lineals. 

L’Autoritat Portuària de Tarragona disposa d’una dàrsena interior a l’extrem sud del moll de Cantàbria, que no era emprada per cap embarcació habitual perquè no tenia prou capacitat per a embarcacions. I per tal de donar un millor servei als vaixells que atraquen al Port de Tarragona, s’ha habilitat un nou espai per tal de concentrar l’amarrada de les embarcacions auxiliars (servei d’amarratge, servei de practicatge, Salvament Marítim, Guàrdia Civil, etc.) en una mateixa zona, un espai abrigat de l’extrem sud del moll de Cantàbria. 

L’obra ha consistit en la construcció de quatre plataformes d’atracada i amarrada unides per a formar una línia d’atracada contínua de quaranta-cinc metres lineals destinada a llanxes ràpides i altres embarcacions de petites dimensions. Alhora s’ha reforçat la plataforma amb unes bigues per permetre que vaixells de més volum puguin atracar i resistir els embats de l’atracada i l‘amarrada. 

La nova construcció de la línia d’atracada està protegida per defenses comercials, i es col·loca una escala protegida per a les embarcacions que estiguin de servei. A la construcció s’hi han instal·lat l’enllumenat, la xarxa d’aigua i altres serveis a les embarcacions. L’execució de les obres s’ha realitzat tenint en compte un pla de gestió de residus. 

Amb aquesta ampliació de 62 metres de línia d’atracada, les embarcacions dels serveis auxiliars com ara el de practicatge, el d’amarratge o el Servei de Salvament i Seguretat Marítima, tindran una zona abrigada i pròxima a la bocana del port. Així, la dàrsena auxiliar del moll de Cantàbria comptarà amb un total de 196 metres, capacitat suficient per als vaixells auxiliars.