.

.

TOTS 21


Hotel Ciutat de Tarragona. Foto www.hoteca.com

Hotel Ciutat de Tarragona. Foto www.hoteca.com

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, després d’obtenir els resultats d’ocupació durant el Pont de la Puríssima, els valora de manera molt positiva. El número total de pernoctacions en aquest pont del 2013 ha estat de 2.971. Això vol dir que l’ocupació ha sigut d’un 66%. Si això es compara amb l’any passat, les dades reflecteixen que hem augmentat en un 69% l’ocupació en hotels referent al 2012, tenint present que en la comparativa, les dades del 2012 es basen en 3 nits i les del 2013 es basen només en 2 nits.

Referent a l’atenció al públic en les Oficines de Turisme municipals, s’ha detectat un increment del 5,04% de persones ateses respecte l’any passat. En aquest sentit, el mercat amb més representació ha estat el mercat català, amb un 54,40%, seguit de la resta d’Espanya amb un 41,33% i del mercat internacional amb un 4,27%.

Valorant els mercats de proximitat, els principals emissors han estat Catalunya, País Valencià i Aragó. S’ha de destacar l’espectacular augment de les persones provinents del País Valencià en referència l’any passat: un 272%.