.

Imatge del ple municipal celebrat dijous passat

Imatge del ple municipal celebrat dijous passat

El ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que s’ha celebrat aquest dijous dia 1 de setembre, ha aprovat per unanimitat el plec de clàusules per l’adjudicació de les obres de reforma del centre assistencial polivalent de Vandellòs.

El projecte de reforma consisteix en traslladar el centre de dia a la primera planta de l’edifici on es troba actualment amb la finalitat d’unificar els serveis de fisioteràpia, cuina, magatzems, vestidors i altres espais comuns. A més, s’ampliaran les habitacions per poder tenir dormitoris dobles i donar cabuda a dues places més, de les 10 actuals fins a 12. El consultori mèdic se situarà a la planta baixa.

El plec de clàusules estarà en fase d’exposició pública i es preveu que es pugui adjudicar al mes d’octubre i que les obres finalitzin a principis de 2017. L’obra s’adjudica per un pressupost inicial de 237.000 euros i es cofinançarà a través de la línia d’ajudes que convoca el Ministeri d’Indústria i Energia per als municipis de la zona d’influència de centrals nuclears.

El centre de dia va entrar en funcionament a l’abril de 2012 i disposa, a més de les 10 places residència actuals, de 20 places de centre de dia.

Nova ordenança de serveis en benefici de la comunitat

En un altre punt de l’ordre del dia, el ple ha aprovat inicialment l’ordenança de serveis en benefici de la comunitat. Tal com va explicar en la seva exposició la regidora Celia Ruiz, l’ordenança respon a la situació de crisi econòmica que ha comportat que algunes persones no puguin pagar les multes i sancions que els imposa l’ajuntament quan fan alguna infracció. Per facilitar que aquestes persones puguin compensar el perjudici que provoca la infracció, aquesta nova ordenança preveu plans de formació o la prestació d’un servei determinat a la comunitat d’una durada que estigui en consonància amb la gravetat de la infracció que hagin comès.

Sobre aquesta base l’ordenança ha establert trams d’edat: un primer tram que aniria dels 14 als 23 anys que s’entén com un període més formatiu en el que la compensació de la sanció econòmica suposarà que l’infractor passi per un tram de curs de formació i un altre de serveis. En aquest tram d’edat es podrà accedir directament a la commutació econòmica pels serveis comunitaris.

En el segon tram d’edat, en canvi, comprès entre els 24 i els 65 anys, l’accés a aquest programa de prestació de serveis es realitzarà a través d’un estudi econòmic previ de la persona infractor per comprovar que realment no li és possible fer front a la sanció econòmica que se li ha imposat.
Per determinar la durada que ha de tenir la prestació de serveis compensatòria, s’ha establert un càlcul que té en compte l’import de la multa que s’ha de pagar i el salari mínim interprofessional. Tot i això, cal tenir en compte que els menors d’edat no poden fer més de 4 hores de serveis a la comunitat.

Ajudes i preus públics per al nou curs escolar

El ple del mes de setembre, a pocs dies de l’inici del nou curs escolar també ha aprovat les bases del programa municipal de subvencions per a l’ensenyament del curs 2016-2017. La principal novetat que inclouen les subvencions per aquest curs és que els llibres de 4rt d’ESO també estaran inclosos al programa de reciclatge de llibres de text i una nova línia d’ajudes al transport per als alumnes de Cicles Formatius que s’hagin de desplaçar fora del municipi per poder cursar els seus estudis.
A més, també es van aprovar els preus públics de les llars d’infants i de l’escola municipal de música que queden congelats respecte l’any anterior.

Adjudicació de les obres d’ampliació de la plaça Doctors Gil Vernet de Vandellòs

El ple ha aprovat també l’adjudicació de les obres d’ampliació de la Plaça Doctors Gil Vernet de Vandellòs. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Construccions Jordi Riera per un import de 162.000 euros. Es preveu que els treballs d’ampliació de la plaça, que inclouen l’enderroc de l’edifici de Cal Guirro, comencin al mes d’octubre, després de les festes de Vandellòs, i compten amb un termini d’execució de 4 mesos.

L’aspecte final que tindrà aquesta plaça és el resultat d’un procés de participació ciutadana que va impulsar l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i que ha donat com a resultat un projecte que preveu un nou paviment de pedra natural per a tota la plaça, amb un tractament especial a la superfície dels dos edificis preexistents (l’edifici de davant la Torre, enderrocat fa pocs anys; i l’edifici de Cal Guirro, que s’enderrocarà en el moment de la creació de la nova plaça a remodelar), que introduirà llambordes ceràmiques, per tal que puguin ser recordats. També s’hi incorporarà una pèrgola que permetrà disposar d’un espai cobert adequat per posar una escenari desmuntable per actes o espectacles públics que necessitin una zona sobre elevada del nivell de la plaça. La remodelació es completarà amb nou enllumenat, enjardinament i mobiliari urbà.

El nou pla local de joventut orienta les línies d’actuació cap a la salut i l’habitatge
La regidoria de joventut va presentar al ple per a la seva aprovació el nou pla local de joventut, que s’ha elaborat des de l’àrea a través d’enquestes directes als joves del municipi, reunions i taules de participació amb les entitats juvenils i els col·lectius que, de manera transversal, tinguin algun àmbit d’afectació a les persones del municipi que tenen entre 12 i 35 anys.

El nou pla local de joventut, que té quatre anys de vigència, consisteix en un apartat demoscòpic que reflecteix la situació, interessos i necessitats dels joves del municipi per establir un diagnòstic general de quines són les línies d’actuació que cal aplicar a les polítiques joventut. De les enquestes se’n desprenen dades d’interès com que la mitjana d’entrada al mercat laboral està al voltant dels 20 anys, que l’emancipació es realitza sobre els 26 anys o que els joves creuen que el comerç del municipi satisfà totes les seves necessitats i majoritàriament compren als comerços de proximitat. Pel que fa a les mancances, el nou pla local de joventut estableix que en els propers quatre anys les polítiques han d’anar orientades cap a l’educació en la salut i emocional i l’habitatge.

Moció conjunta sobre el servei de rodalies

Finalment, en l’apartat de mocions el ple va aprovar una moció conjunta del PSC, CiU, ERC i la FIC en la que, després d’un estiu ple d’incidències en la xarxa de trens de Catalunya amb una especial incidència en la línia que passa per l’Hospitalet de l’Infant, es demana al govern espanyol i a AFID en servei de rodalies de qualitat per a que no es repeteixin imatges com les d’aquest estiu quan en més d’una ocasió els trens s’han quedat aturats durant hores a prop de l’estació de l’Hospitalet de l’Infant deixant atrapats centenars de passatgers.

/* JS para menú plegable móvil Divi */