.

Imatge del ple municipal celebrat el passat dijous

Imatge del ple municipal celebrat el passat dijous

En el ple de l’ajuntament de la Canonja corresponent a aquest dijous, dia 28 de juliol, s’ha aprovat per unanimitat de tots els partits amb representació a l’ajuntament les bases reguladores de la concessió d’ajuts d’urgència per atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència a persones que no disposen de recursos suficients. Entre els ajuts hi figuren:
Ajuts per alta o manteniment dels subministres bàsics de la llar.

Ajuts per lloguers/quotes hipoteca endarrerits de l’habitatge habitual per evitar desnonaments.

Ajuts a allotjaments temporals de manera puntual.

Ajuts a necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.

Atenció a la infància i adolescència per actuacions de prevenció, situació de risc, protecció i desemparament.

Ajudes per a l’atenció de situacions urgents i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes previstos en els epígrafs anteriors.
Cal destacar, així mateix, l’aprovació inicial de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibre i material escolar que, com a novetat, enguany contempla la concessió d’ajuts als alumnes de cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional.

També s’han aprovat les bases reguladores de la concessió d’ajuts per despeses bàsiques de la llar (taxa d’escombraries), que van dirigides a persones jubilades i pensionistes perceptores de prestacions baixes.

S’ha aprovat també la modificació de crèdit que permetrà fer front a petites inversions no previstes en el pressupost inicial.

El ple va aprovar per unanimitat felicitar per part de la Corporació al cos de vigilants de seguretat de la Canonja, per les tasques realitzades per l’esclariment d’un delicte de temptativa de robatori amb violència a un veí del municipi.
També es va aprovar la substitució del Sr José Ramón Fernández Bermúdez, per part de la Sra. Montserrat Tomàs Macías, que va prendre possessió del seu càrrec en el ple extraordinari celebrat el passat 21 de juliol, en diferents òrgans municipals, i com a integrant del grup municipal de Convergència i Unió.

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar al Portal de Transparència de l’Ajuntament http://www.lacanonja.cat/portal-de-transparencia/ una vegada aprovades en la sessió plenària següent.