.

Classes d'àrab al Pla Educatiu de Torredembarra

Classes d’àrab al Pla Educatiu de Torredembarra

El Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra, dins de la programació de les activitats del curs 2016-2017, du a terme classes de llengua àrab tots els divendres, de les 16 h a les 19 h, des de 3r de primària fins a 4t d’ESO, a l’edifici del Patronat Antoni Roig. Aquest activitat s’emmarca dins del Programa de Manteniment de les Llengües Maternes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Cal tenir present que el Departament d’Ensenyament realitza diferents programes educatius de llengua i cultura de la nova ciutadania, coordinats pel Servei de Llengües Estrangeres, que posen les llengües familiars a l’abast dels centres educatius per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe, en una acció educativa i integrada per a la convivència i la cohesió social.

En aquest marc de diàleg intercultural, el plurilingüisme de l’alumnat és una opció estratègica de futur que beneficia a tota la ciutadania i que cal promoure en el treball competencial, d’acord amb el Projecte Educatiu de cada centre. Les llengües familiars o d’origen són un recurs educatiu excel·lent per a la inclusió, l’acció tutorial i l’acompanyament maduratiu de l’alumnat.

Als centres educatius catalans els alumnes d’origen marroquí representen un 19,3% del total de matrícules, i són el primer col·lectiu de procedència estrangera a les nostres aules. Atès el gran nombre d’alumnes d’origen marroquí a les nostres aules, i veient la importància a escala mundial del coneixement de la llengua i la cultura àrabs, des del curs 1991-1992 es va decidir impulsar classes de llengua àrab i cultura marroquines amb professorat nadiu i en horari extraescolar. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va establir un conveni amb el Regne del Marroc, el programa LACM, encara ara vigent, per organitzar aquestes classes als centres educatius interessats i incorporar-lo dins el projecte plurilingüe de centre.

El professorat marroquí adscrit a aquest programa rep una formació anual sobre el sistema educatiu català, sobre la metodologia a utilitzar i informació d’interès, així com material educatiu i de gestió.