.

Un moment de la reunió del pla educatiu d'entorn. Foto: Cedida

Un moment de la reunió del pla educatiu d’entorn. Foto: Cedida

La Comissió Local del Pla Educatiu d’Entorn s’ha reunit aquest setmana per valorar les actuacions del curs 2015-2016 i aprovar les del curs 2016-2017. La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torredembarra planteja el desenvolupament dels plans educatius d’entorn com un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals. 

D’acord amb aquest plantejament, les diferents activitats que es desenvoluparan tindran com a tema principal “La creativitat a la Torre, una oportunitat per a créixer” i aniran dirigides a infants i joves de 0 a 18 anys que siguin alumnes dels centres educatius públics i privats del municipi. 

Cal recordar que el Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i els ajuntaments. L’objectiu  es aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.