.

Imatge d'arxiu del Parlament

Imatge d'arxiu del Parlament

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous quatre mocions sobre la salut mental (PSC), la qualitat de l’aire (ICV-EUiA), l’atenció als infants i adolescents tutelats (ERC) i la situació de les persones amb dependència (PSC). En canvi, n’ha rebutjat dues, una sobre la utilització de l’escola com a eina de construcció nacional (C’s) i una altra contra la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació (PPC).

Salut mental

El ple ha aprovat una moció del PSC sobre la salut mental, que recull accions amb relació a les polítiques i el model assistencial amb la finalitat de potenciar tant la prevenció com el tractament en aquest àmbit i combatre l’efecte de les desigualtats socials. El text aprovat, que incorpora esmenes transaccionades amb CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP, demana, entre altres aspectes, que es potenciï la prevenció del suïcidi i es generalitzi el suport en psiquiatria a tota la xarxa d’atenció primària, i expressa el rebuig a les modificacions del codi penal “que suposin un tractament injust, inadequat, estigmatitzador i discriminatori de les persones amb malaltia mental”.

Han estat aprovats tots els punts -la majoria per unanimitat- de la moció menys un, sobre la projecció de despesa, rebutjat amb els vots de CiU i ERC.

La moció, l’ha presentada Núria Segú (PSC), i al debat també hi han intervingut Begonya Montalban (CiU), Alba Vergés (ERC), Eva García (PPC), Josep Vendrell (ICV-EUiA), José Manuel Villegas (C’s) i David Fernàndez (CUP).

Qualitat de l’aire

La cambra també ha aprovat amb una àmplia majoria la moció d’ICV-EUiA sobre la qualitat de l’aire, transaccionada amb CiU i ERC, que han votat a favor de tot el text, com també el PSC i la CUP. C’s ha donat suport a la majoria del text i s’ha abstingut en tres punts, mentre que el PPC ha votat en contra o s’ha abstingut en una desena de punts i ha votat favorablement la resta.

La moció demana que s’adoptin mesures per reduir progressivament el trànsit de vehicles privats; que s’habilitin zones d’aparcament gratuït a la rodalia vinculades als títols de transport públic; que es potenciïn la millora i l’ús del transport urbà i interurbà; que s’implanti el nou sistema tarifari T-Mobilitat que simplifiqui i moduli les tarifes; que s’obligui les empreses públiques amb més de cent treballadors, les privades amb més de dos-cents i els polígons industrials a fer plans de desplaçament i mobilitat d’empresa; que es dissenyi un pla per al port de Barcelona que afavoreixi l’ús de combustibles poc contaminants; que es facin complir les mesures per reduir les emissions procedents de la indústria, i que s’estableixi un règim sancionador que reverteixi a favor de campanyes de sensibilització.

Al debat de la moció, que ha presentat Hortènsia Grau (ICV-EUiA), hi han intervingut Cristina Bosch (CiU), Marc Sanglas (ERC), Jordi Terrades (PSC), Jordi Roca (PPC), Jordi Cañas (C’s) i Quim Arrufat (CUP).

Infants i joves tutelats

El ple ha aprovat també una moció d’ERC per millorar l’educació dels infants i adolescents tutelats i extutelats i afavorir-ne els processos d’inclusió. El text, que incorpora una esmena de CiU, demana, entre altres qüestions, que es garanteixi que els recursos derivats de les prestacions i pensions dels menors sota tutela es destinin a millorar l’educació de tutelats i extutelats; que es mantinguin els joves extutelats com a col·lectiu prioritari dins els instruments de suport als llogaters dels plans d’habitatge, i que qualsevol modificació dels criteris de gestió i concertació de places residencials per a infants i adolescents s’acordi amb el sector, i si produeix estalvi que reverteixi a favor de partides per a aquest col·lectiu.

La moció ha estat aprovada per unanimitat, llevat del punt relatiu a les pensions dels infants i joves tutelats, en què el PSC, ICV-EUiA, C’s i la CUP han votat en contra.

La moció, l’ha presentada Agnès Russiñol (ERC), i també han participat al debat Anna Solé (CiU), Eva Granados (PSC), Fernando Sánchez (PPC), Laura Massana (ICV-EUiA), Carmen de Rivera (C’s) i David Fernàndez (CUP).

Dependència

La cambra ha aprovat així mateix part d’una moció del PSC sobre la situació de les persones amb dependència. Tots els grups, excepte el PPC, han votat a favor de denunciar l’actuació del govern de l’estat amb relació a les modificacions fetes a la llei espanyola de dependència, amb què es redueixen els recursos destinats al seu compliment.

Tres punts han estat aprovats per unanimitat, dos amb esmenes de CiU. Aquests punts insten el govern a garantir un model d’atenció a la dependència que atorgui seguretat a les persones afectades en l’exercici dels seus drets, a convocar una sessió monogràfica del Consell General de Serveis Socials sobre la situació i la millora de l’atenció als dependents i a oferir un sistema d’informació que permeti a les persones usuàries conèixer l’estat de tramitació dels expedients que els afecten.

Al debat de la moció, que ha presentat Eva Granados (PSC), hi han intervingut Anna Figueras (CiU), Pere Bosch (ERC), Marisa Xandri (PPC), Laura Massana (ICV-EUiA), José María Espejo-Saavedra (C’s) i Isabel Vallet (CUP).

Mocions rebutjades

En canvi, el ple ha rebutjat una moció de C’s sobre la utilització de l’escola com a eina de construcció nacional. El text instava el govern a garantir el dret a l’ensenyament “en les dues llengües vehiculars”, demanava que a les escoles “no s’exhibeixin símbols ni banderes diferents dels legals, en la forma prevista en les nostres lleis”, i reclamava el “dret dels alumnes menors d’edat a no ser influïts amb ideologies polítiques”. Entre altres punts, també exigia que la història de Catalunya i Espanya que s’ensenya a les escoles respectés la “realitat”, expliqués “amb objectivitat la integració de Catalunya a Espanya” i promogués “la solidaritat i el restabliment de vincles”.

El text ha estat rebutjat amb els vots contraris de la resta de grups, llevat del PPC, que hi ha votat a favor, tot i que en un punt s’ha abstingut.

La moció, l’ha presentada Carlos Carrizosa (C’s), i al debat també hi han intervingut Ramona Barrufet (CiU), Anna Simó (ERC), Rocío Martínez-Sampere (PSC), María José Garcia Cuevas (PPC), Joan Mena (ICV-EUiA) i Quim Arrufat (CUP).

La cambra ha rebutjat també una moció del PPC contra la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació. El text instava el govern a abstenir-se de dur a terme tota activitat preparatòria del referèndum, a evitar disposar de recursos pressupostaris per finançar-lo i a complir el marc constitucional vigent.

La moció ha obtingut només el suport del PPC i C’s, i ha estat rebutjada per 26 vots a favor i 96 en contra.

L’ha defensada Sergio Santamaría (PPC), i al debat hi han intervingut també Pere Vila (CiU), Marta Rovira (ERC), Ferran Pedret (PSC), Jaume Bosch (ICV-EUiA), Carina Mejías (C’s) i Quim Arrufat (CUP).

Interpel·lacions

La sessió ha començat aquest matí amb les interpel·lacions als consellers: al d’interior, Ramon Espadaler, sobre les mesures per afrontar la violència per motius polítics (C’s) i l’avantprojecte de llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana (ERC); al de salut, Boi Ruiz, sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària (ICV-EUiA) i les conseqüències sanitàries de les retallades (CUP); a la de benestar social i família, Neus Munté, sobre els drets de les dones (PSC); al d’empresa i ocupació, Felip Puig, sobre l’impuls de les tecnologies de la informació i la comunicació (PPC), i a la vicepresidenta, Joana Ortega, sobre el fons de cooperació local (PPC).

/* JS para menú plegable móvil Divi */