.

.

TOTS 21


Una imatge del parc amb els treballs ja enllestits. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, ha finalitzat les obres de millora del parc de Juli Garola, incloses en el pla d’inversions de manteniment de la via pública. Les obres es van adjudicar a l’empresa Arboricultura Urbana i Paisatge, amb un pressupost d’adjudicació de 91.738,57 euros.

L’actuació en jardineria s’ha completat amb treballs de manteniment del mobiliari urbà. S’han repintat tots els elements, s’ha reparat la xarxa de protecció de la pista de bàsquet, s’ha instal·lat una nova xarxa als elements de jocs i també s’ha reforçat l’estructura dels gronxadors. Totes aquestes actuacions les ha dut a terme l’equip de les Brigades Municipals.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que “les zones verdes, els espais públics de trobada i les zones de jocs infantils contribueixen a millorar la qualitat de vida i el benestar dels reusencs i les reusenques. Per això, des del Govern de Reus i atenent a l’escolta activa de la ciutadania, estem compromesos en tenir aquests espais en bones condicions. L’actuació al parc Juli Garola n’és un exemple”.

La plaça de Juli Garola és un espai verd amb zones d’estada i de jocs. L’àmbit d’actuació d’aquesta intervenció s’ha concentrat principalment a la meitat on es troba la zona central de sauló amb arbres i jocs infantils.

El perímetre està format per parterres d’arbres i arbustives. Amb el pas del temps la vegetació es va anar desenvolupat i va anar formant arrels que van densificat el sòl, de manera que dificultava la renovació dels arbusts, els quals van anar envellit. D’altra banda, el sistema de reg, al igual que els perfils dels parterres, van arribar al final de la seva vida útil.

És per això, què en aquesta remodelació s’ha treballat per realçar els perímetres dels parterres amb la finalitat de poder aportar terra i aconseguir les condicions necessàries per plantar noves espècies vegetals adaptades al clima mediterrani.

Amb aquestes noves plantes es busca millorar la biodiversitat de l’entorn, introduir plantes que afavoreixin la presència de pol·linitzadors i al mateix temps que siguin de baix requeriment hídric.

Així mateix, també s’ha fet la substitució de canonades del sistema de reg, la incorporació d’un sistema de telegestió i la reposició de sauló per anivellar el escórrecs generats per efecte de la pluja.