.

Imatge d'arxiu de l'anterior pla d'ocupació, que va tenir lloc al febrer. Foto: Cedida

Imatge d’arxiu de l’anterior pla d’ocupació, que va tenir lloc al febrer. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca una nou Pla d’Ocupació Municipal que contractarà per a tres mesos un total de 20 persones que es trobin en situació d’atur. Aquest dijous 27 d’octubre s’inicia el període per poder presentar instàncies, a l’OMAC de Mont-roig i Miami Platja per aquest pla d’ocupació pel qual hi ha una destinació pressupostària de 117.444 euros. A la web de l’Ajuntament de Mont-roig s’hi poden trobar les instàncies i tota la informació necessària per presentar la sol·licitud.

Per poder ser admesos al Pla d’Ocupació cal estar en situació legal d’atur, estar inscrits a la borsa de treball municipal i tenir una edat mínima de 18 anys. El procés selectiu tindrà en compte aspectes com el currículum professional i l’experiència professional, la situació d’atur (durada i prestacions), les càrregues familiars així com els col·lectius amb dificultats per a la inserció laboral. El període per poder presentar la sol·licitud per aquest Pla d’Ocupació finalitza el proper dia 10 de novembre de 2016.

El Pla d’Ocupació Municipal permetrà la contractació de 5 peons de jardineria per l’arranjament de zones verdes i arbrat viari, 5 peons per la neteja de vials, zones verdes i espais públics i 3 oficials de primera i 7 peons de la construcció per a la reparació de diversos espais públics. Els treballs es realitzaran al terme municipal de Mont-roig.

La proposta té un objectiu doble. D’una banda contribuir a la dinamització laboral i social del municipi, tot reduint l’alt índex d’atur i creant llocs de treball en un període baix d’activitat econòmica. De l’altra, contribuir a millorar la provisió de béns i serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament com són els de jardineria, neteja o arranjament de serveis públics. El nou Pla d’Ocupació es realitzarà aquest hivern al tractar-se d’una època en què hi ha una davallada en les ofertes de treball del municipi