.

En el marc del pla de mandat, l’Ajuntament del Morell situa la millora dels parcs i les zones verdes del municipi com una de les principals prioritats. Entre les actuacions destacades imminents s’inclou la intervenció al Carrer Bòbiles, amb la renovació del parc infantil i l’àrea verda situats a la zona.

Abans de definir les accions concretes per aquest espai de lleure, s’ha realitzat una sessió amb les veïnes i els veïns que viuen més a prop de la zona afectada per tal d’escoltar propostes, exposar-los el projecte i fer les millores corresponents entre totes i tots.

L’alcalde morellenc, i regidor d’Urbanisme, Eloi Calbet, destaca que “la veu de les veïnes i els veïns és essencial, han de poder dir la seva i la nostra responsabilitat és proporcionar totes les eines perquè els projectes acabin responent a les necessitats i al dia a dia de les persones que en faran ús i hi conviuran”.

A més, en la mateixa direcció de preservació de parcs i espai públic, s’ha tancat un contracte de manteniment que garantirà que tots els parcs del Morell es conservin en les condicions adequades, tant en termes delseu funcionament habitual com en termes de seguretat. “Volem que els parcsi les diferentszones verdes no noméssiguin segures, sinó que funcionin correctament i tinguin un manteniment regular”, afirma el regidor de Via Pública, Josep Maria Español, assistent també a la reunió amb el veïnat.

Amb aquestes accions, el consistori morellenc continua avançant en la seva aposta ferma per un entorn de lleure, salut i d’esbarjo cuidat i de qualitat, perquè tothom pugui gaudir de tots els espais i de l’entorn del municipi.