.

El director-gerent de la Cambra de Comerç de Reus, Jaume Llosas, fotografiat al seu despatx. Foto: Tots21

Reus està gestionant des de la Cambra de Comerç un programa d’ajudes econòmiques del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital que acompanya a les petites empreses, microempreses i autònoms en l’evolució dels seus negocis per a millorar la seva productivitat i avançar en la nova realitat digital.

Es tracta d’una línia dels famosos fons europeus Next Generation, que no només aborden la sostenibilitat, sinó la digitalització. Jaume Llosas, director-gerent de la Cambra de Reus, ho explica a Tots21: ‘El Programa s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i està dotat d’un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU. Té l’objectiu de millorar la digitalització de pimes i autònoms de tots els sectors productius en tot el territori nacional durant els pròxims tres anys a través de diferents convocatòries d’ajudes que s’aniran llançant des de l’entitat pública empresarial Red.es dirigides a diferents segments del públic d’aquest programa’.

Què fa la Cambra de Reus?

La funció de la Cambra de Comerç de Reus és la de validar el procés final, assegurar que es compleixin els requisits de les empreses que optin als ajuts i validar correctament tot el procés. El sistema que ha buscat l’Estat per desenvolupar el programa és força sofisticat i enginyós ja que ha hagut de buscar la manera d’ ajudar fins a un milió d’empreses que se’n poden beneficiar. Està capacitada l’administració espanyola per gestionar ajudes destinades a un milió d’empreses? Clarament, no. Aleshores, ha buscat que ho facin empreses professionals del sector -unes 8.000-, anomenades agents digitalitzadors, sota la supervisió de les cambres de comerç i la direcció de l’empresa pública Red.es. A la demarcació de la Cambra de Reus ja en són 184. Del segment d’empreses més grans que s’hi poden acollir ja n’hi ha 500 que han signat acords amb la Cambra reusenca.

Les empreses que sol·licitin aquestes ajudes i compleixin els requisits que s’exigeixen rebran el que es coneix com un bo digital amb una quantia econòmica que podran administrar segons les seves necessitats específiques, triant una o diverses categories de solucions de digitalització ofertes pels agents digitalitzadors adherits que desenvoluparan els serveis del catàleg. ‘Solucions no vol dir comprart-te un ordinador’, aclareix Llosas. Ja es dona per fet que tothom en té. Es tracta d’anar més enllà, com ara ‘construir una pàgina web que inclogui un entorn de compravenda perquè l’empresa pugui vendre en entorns digitals, o digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials que l’empresa tingui amb els seus clients’.

Els ajuts

Hi ha tres tipus d’ajuts en funció de la grandària de l’empresa: de 12.000 euros per a empreses de 10 a 49 treballadors; de 6.000 euros per a empreses de 3 a 9 treballadors, i de 2.000 per a empreses de zero a dos treballadors. Fins al moment han sortit convocatòries que sumen 1.600 milions d’euros en ajudes, i fins a 2025 hi ha temps per arribar al topall de 3.000 milions.

La sol·licitud de les ajudes serà totalment digital i no requerirà l’aportació de documentació si s’autoritza la consulta de les dades requerides. Per a facilitar al màxim l’accés a les ajudes, s’ha habilitat la figura del “representant voluntari”, perquè qualsevol tercer degudament autoritzat, sigui persona física o jurídica, pugui sol·licitar l’ajuda per compte de la pime.

Escurçar terminis

I per a alleugerir el procés administratiu de sol·licitud de les ajudes i fomentar les mesures antifrau, el programa Kit Digital utilitza eines de robotizació i intel·ligència artificial que, entre altres avantatges, escurcen els terminis de concessió i disminueixen el nombre de documents a presentar. Per a aconseguir aquesta agilitat i fomentar les mesures antifrau, Red.es compta també amb la col·laboració d’importants entitats com el Consell General del Notariat, el Col·legi de Registradors, la Cambra de Comerç d’Espanya i el Consell General dels Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya.

El 18 d’abril van començar a arribar les ajudes de Kit Digital a les empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. Aquesta resolució correspon a la primera convocatòria del Programa el termini de presentació del qual de sol·licituds va començar el passat 15 de març, i que compta amb un pressupost inicial de 500 milions d’euros.

Dos mesos després del llançament de la convocatòria, més de 10.000 empreses de tot l’Estat han rebut ja el seu bo digital, per una quantia de 12.000 euros, que podran destinar a una o diverses solucions digitals que els permetran augmentar el seu nivell de maduresa digital.

La resta de sol·licituds presentades, actualment més de 63.000, s’aniran resolent quinzenalment tal com recull l’ordre de bases de la convocatòria. El mes de juny quedaran resoltes les sol·licituds que s’hagin anat presentant excepte aquelles que necessitin esmena.

Quines solucions informàtiques ofereix

Concretament, 10:

LLOC WEB I PRESÈNCIA EN INTERNET
Creació d’una pàgina web per a la pime i/o prestació de serveis per a donar visibilitat a la mateixa en els principals llocs d’Internet.

COMERÇ ELECTRÒNIC
Construir una pàgina web que inclogui un entorn de compravenda de productes i/o serveis perquè l’empresa pugui vendre en entorns digitals.

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS
Fer costat a la pime o autònom en la promoció del seu negoci a través de les plataformes socials.

GESTIÓ DE CLIENTS
Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials que l’empresa tingui amb els seus clients.

INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL I ANALÍTICA
Millorar els processos de presa de decisions de l’empresa a partir d’un estudi més intel·ligent i analític de les seves dades.

SERVEIS I EINES D’OFICINES VIRTUALS
Implementar solucions interactives que permetin una col·laboració més eficient entre els treballadors de l’empresa.

GESTIÓ DE PROCESSOS
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de l’empresa.

FACTURA ELECTRÒNICA
Digitalitzar el flux d’emissió de factures entre les empreses i els seus clients.

COMUNICACIONS SEGURES
Proporcionar a les empreses seguretat en les connexions entre els dispositius
dels seus empleats i del propi negoci.

CIBERSEGURETAT
Proveir a les empreses seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus
empleats.

Jaume Garcia