.

L'alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, al centre de la imatge.

L'alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, al centre de la imatge.

El jutge ha dictat, en data 21 de març, el sobreseïment provisional de la causa iniciada per querella per Juan Felipe de Martí Puigmartí, propietari d’una guingueta situada a la platja –al costat del Club Marítim Altafulla-, en la que acusava l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, com a presumpte autor d’un delicte de prevaricació i abús de poder. Segons el Ministeri Fiscal, no es pot arribar a la conclusió que les actuacions dutes a terme per Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, o per ningú dels membres del consistori d’Altafulla hagin perjudicat els interessos del querellant.

El Fiscal justifica el sobreseïment provisional en base als següents punts. El primer, i en relació al presumpte delicte de prevaricació i un altre d’abús de poder en l’exercici de la funció pública de l’alcalde d’Altafulla, davant d’una sèrie de fets que entén el querellant, li han causat un perjudici, respecte a la seva condició d’adjudicatari de la guingueta denominada Guingueta A. No obstant, la resolució posa de manifest que l’adjudicació d’aquesta gingueta es va fer de conformitat amb el Pla d’Usos de temporada de platja del període 2011-2013, i l’explotació se li va concedir per Decret de 16 de Maig de 2011, no sent encara el denunciat, Fèlix Alonso, alcalde de la mateixa localitat.

En segon terme, mentre el querellant al·lega la no resposta de l’Ajuntament davant una sol·licitud per escrit, de 16 de juny de 2011, per obtenir l’autorització de poder connectar-se a la instal·lació elèctrica construïda pels anteriors concessionaris de l’explotació. Davant la petició expressa feta per l’Ajuntament d’Altafulla al querellant, en data 13 de Juny de 2011, de l’obligació d’aquest, de sol·licitar llicència d’obres als efectes d’obrir una rasa a la via pública i així accedir a la xarxa elèctrica. Aquest comportament és, subratlla la resolució, “una simple qüestió administrativa, no subsumible en cap infracció penal”.

En tercer lloc, Martí lamenta que des de la presa de possessió del querellat com a alcalde, la aptitud del consistori es va tornar “estranyament vigilant i impeditiva” respecte a la seva persona, al·ludint a un requeriment practicat en data 9 de Juliol de 2012, pel qual l’Ajuntament li comunicava una sèrie d’incidències detectades en la seva guingueta i que havien de ser reparades. Aquest requeriment no va ser conseqüència d’una decisió arbitrària de l’Alcalde, sinó fruit d’una Inspecció realitzada el 22 de Juny de 2012 pels tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat, servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, qui van comunicar els resultats del seu reconeixement a l’Ajuntament, el dia 25 de Juny de 2012, per mitjà d’Acta en la que també feia menció a les irregularitats apreciades respecte als concessionaris d’altres Guinguetes. Sent, per tant, una simple sospita, sense base jurídica, l’interès del querellat per perjudicar al querellant, al•legat per aquest últim.

I, com a quart i últim punt, el querellat al·lega certs prejudicis patits com a conseqüència del tancament de l’accés a vehicles rodats, al pàrquing que hi havia al costat de la seva guingueta, fent referència que per decisió de l’Ajuntament, li van treure la clau que obria la cadena, que impedia aquest accés i que a ell li permetia l’entrada dels seus proveïdors. Tampoc aquesta decisió és fruit d’un interès personal de l’alcalde de desafavorir al querellant, segons l’auto, sinó conseqüència de la pròpia conducta del mateix, sent negligent en la custòdia de la clau, deixant la cadena oberta i permetent l’entrada de vehicles a una zona restringida.

Pels motius exposats, el jutge ha procedit a l’arxivament provisional de les actuacions per no quedar degudament acreditada la perpetració de cap tipus de delicte il•lícit penal dintre del marc de tipus prevaricació, frau o exaccions il·legals.

/* JS para menú plegable móvil Divi */